"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

W związku z możliwością  prowadzenia zajęć rewalidacyjnych  (od 18.05.2020 r.) oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III (od 25.05.2020 r.) Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu informuje, że:

1.Zajęcia będą uruchomione pod warunkiem spełnienia przez szkołę wszystkich wytycznych GIS, MZ i MEN. Obecnie nasz szkoła nie spełnia tych wytycznych, ale trwają przygotowania do zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów w placówce.

2.Uczniowie klas I-III nadal będą korzystać z nauki zdalnej, a podczas zajęć opiekuńczo wychowawczych z pomocy wychowawcy świetlicy.

3.Do świetlicy i na zajęcia rewalidacyjne mogą być zgłaszane tyko dzieci zdrowe i z rodzin niepodlegających kwarantannie.

4.Pierwszeństwo w przyjmowaniu na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mają dzieci rodziców pracujących.

5.Szczegóły dotyczące zasad bezpieczeństwa i organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych i rewalidacyjnych zostaną  podane po 18.05.2020 r. w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w w/w zajęciach proszeni są o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy klasy mailowo lub telefonicznie.

Szczegóły oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie Archidiecezji Krakowskiej

https://diecezja.pl/aktualnosci/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-pocztowka-do-nieba/

W ramach projektu Zdalna Szkoła, uruchomionego w związku z epidemią koronawirusa, rodzice mogą wypożyczyć ze szkoły sprzęt komputerowy. Poniżej zamieszczamy Regulamin oraz wniosek o użyczenie szprzętu komputerowego.

Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego

Wniosek o użyczenie sprzętu.pdf

Wniosek o użyczenie sprzętu.doc

Umowa użyczenia.pdf

Klauzula obowiązku informacyjnego RODO

Podkategorie