"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Szanowni Rodzice!

W związku z ogłoszonymi przez MEN  nowymi zasadami pracy szkół i placówek od 04 maja br informujemy o przywróceniu nauki stacjonarnej dla uczniów klas I-III. Od 15 maja uczniowie klas IV-VIII będą sie uczyć w trybie hybrydowym zgodnie z opracowywanym harmonogramem, który zostanie przekazany  przez wychowawców klas w najblizszym czasie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw).

KURSY BUSA SZKOLNEGO OD 04 - 15.05.2021 r.:

Rano:

Działy:07:15

Łysina:07:30

Mała Sucha:07:45

Po zajęciach (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek):

Mała Sucha:12:30

Działy:12:45

Łysina:13:00

Po zajęciach (środa):

Działy:12:30

Łysina:12:45

Mała Sucha:13:30

Szanowni Rodzice!

W związku z ogłoszonymi przez MEN  nowymi zasadami pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br informujemy, że został ustalony harmonogram  nauki hybrydowej dla uczniów klas I-III, który zostanie przekazany w dniu dzisiejszym przez wychowawców klas.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw).

Materiały

Uzasadnienie do rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 30b
20210422-Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_wydawanego​_na​_podstawie​_art​_30b​_(COVID-19).docx
 

Kursy busa szkolnego:
Rano:
Działy:07:15
Łysina:07:30
Mała Sucha:07:45
 
Po zajęciach:
Mała Sucha:12:30
Działy:12:45
Łysina:13:00

14 kwietnia 2021 roku, w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, odbył się finał biblijnego konkursu tematycznego ze znajomości Ewangelii św. Łukasza. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie klasy 7a: Aleksandra Dziadkowiec, Wiktoria Kudłacz, Zuzanna Ulman i Kamil Ulman.

Bardzo cieszy fakt, że pomimo sytuacji w jakiej się znaleźli i trudności związanych z przygotowaniem do konkursu, uczniowie mieli możliwość wykazać się swoją wiedzą i znajomością jednej z Ewangelii.

Budujące jest również to, że młodzież czyta i chce poznawać Pismo Święte. Gratulujemy naszym finalistom!

Katechetka Bernadetta Wawok

Szanowni Rodzice!

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd informujemy, iż od dnia 27 marca 2021 r. do odwołania zajęcia stacjonarne w punkcie i oddziale przedszkolnym zostają zawieszone. Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w trybie zdalnym zgodnie z harmonogramem przekazanym przez wychowawców grup.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN przedszkole prowadzi zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Komunikat Wójta Gminy Pcim 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

 

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

W związku z powrotem do nauki zdalnej klas I-III dyrektor szkoły informuje, iż decyzją Wójta Gminy Pcim dowozy  uczniów do szkoły zostają zawieszone.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN szkoła zapewnia opiekę  świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie placówki dzieciom, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.Warunkiem jest wniosek rodziców.

Punkt i Oddział Przedszkolny nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

Ponadto dyrektor szkoły nadal  organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia. Istnieje możliwość zorganizowania  zajęć stacjonarnych ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Nadal będą organizowane  konsultacje indywidualne lub w małych grupach dla uczniów klas ósmych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podkategorie