"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

W związku z powrotem do nauki zdalnej klas I-III dyrektor szkoły informuje, iż decyzją Wójta Gminy Pcim dowozy  uczniów do szkoły zostają zawieszone.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN szkoła zapewnia opiekę  świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie placówki dzieciom, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.Warunkiem jest wniosek rodziców.

Punkt i Oddział Przedszkolny nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

Ponadto dyrektor szkoły nadal  organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia. Istnieje możliwość zorganizowania  zajęć stacjonarnych ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Nadal będą organizowane  konsultacje indywidualne lub w małych grupach dla uczniów klas ósmych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dnia 22 lutego, z inicjatywy polonistek, zorganizowano wirtualne świętowanie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 

Uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w przygotowanych quizach, wirtualnych zagadkach, sprawdzali znajomość ortografii czy znaczenia frazeologii.

Najlepsze rezultaty w poszczególnych klasach uzyskali:

klasa IV - Lena Tupta, Adam Starmach, Maja Kozak

klasa V - Lidia Pietrzyk, Wiola Zwijacz, Ola Jaśkowiec, Borys Pszczółka

klasa VI a - Julia Kudłacz, Michał Służalec, Gabrysia Kasprzyk

klasa VI b - Magda Starmach, Ola Mirochna, Maciek Mirek

klasa VII a- Julia Fedkowicz, Wiktoria Kudłacz

klasa VII b - Kamila Sarek, Dawid Rapacz

klasa VIII - Artur Klimas, Kuba Kurowski, Marcin Rapacz

 

Uczniowie klas VI - VIII mieli możliwość przygotowania memów i plakatów językowych. Wyróżniono Kamilę Róg z klasy VI b oraz Kamilę Sarek z klasy VII a.

Gratulujemy!

ADz.

1 marca wspominamy Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych, którzy sprzeciwiali się zastanemu po II wojnie światowej systemowi wpływów sowieckich na naszą ojczyznę.

Wielu z nich to działający w trakcie wojny partyzanci, członkowie Armii Krajowej.

Na ostatniej lekcji wychowawczej uczniowie klasy IV poznali krótką historię związaną z Żołnierzami Wyklętymi. Chcąc wyrazić symboliczną pamięć o bohaterach AK, przygotowali wybrane przez siebie symbole kojarzące się z im z Polską, ojczyzną, bohaterstwem i zaprezentowali się z nimi w trakcie dzisiejszej lekcji on-line.

Armio Krajowa, Bohaterowie Niezłomni - pamiętamy!

klasa IV z wychowawcą

wykleci kl.4

Nasza szkoła zaangażowała się w międzynarodowy projekt e-Twenning "Discovery of The Mind". Naszymi partnerami będą szkoły z Północnej Macedonii, Litwy, Turcji, Bułgarii. Nasz projekt ma na celu stworzenie środowiska uczenia sie opartego na grach. Będziemy 5 krajami, które chcą mieć udane partnerstwo Erasmus +, a dziękui temu projektowi chcemy się lepiej poznać. W trakcie trwania projektu popracujemy nad grami umysłowymi. Dzięki zajęciom zintegrowanym z programami szkolnymi chcemy włączyć gry w lekcje.  Nasi ucznioiwe będą mieli możliwość aktywnie uczestniczyć w lekcjach, angażować się tworząc własne gry. W ten sposób lekcje będą bardziej atrakcyjne. Dążymy do doskonalenia umiejętności uczniów i tworzenia radosnych i interesujących środowisk do nauki.

Filmik prezentujący nasz projekt

M. Cichoń & J. Hobot


Lista dzieci przyjętych do Punktu i Oddziału Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu  na rok szkolny 2021/2022

 


DyrekcjaSzkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu ogłasza postępowanie rekrutacyjne 
do klasy I oraz Punktu i Oddziału Przedszkolnego
przy SP 3 Pcim 
na rok szkolny 2021/2022

Szczegóły oraz niezbędne druki dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły,  u wychowawców grup oraz  na stronie internetowej szkoły.

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

1. 8 lutego 2021 r. – 12 lutego 2021 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2021/2022

2. 22 lutego 2021 r. – 8 marca 2021 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w r.szk. 2021/2022 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów.

3. 23 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

4. Do 12 marca 2021 r.- przyjmowanie kart zapisu do pierwszej klasy

5. Od 10 maja 2021 r. do17 maja 2021 r. -rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 5/2021Wójta Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2021 r.

Regulamin Rekrutacji do Punktu  i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu
Karta zapisu dziecka do klasy I
Deklaracja o kontyuowaniu wychowania przedszkolnego(dla dzieci które uczęszczają do przedszkola)
Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola (dla dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola)

Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o zatrudnieniu
Pozostałe oświadczenia

Podkategorie