"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

 Nasza szkoła otrzymała Certyfikat za udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „5 porcji zdrowia w szkole”, którego głównym celem było propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz edukacja na temat roli warzyw, owoców, a także soków w codziennej diecie. Program zrealizowano z uczniami klas II i III we współpracy z ich wychowawcami.

Certyfikat.pdf

Koordynator i realizator programu: D. Mucha

Tegoroczny Dzień Nowych Technologii w Edukacji już za nami. Dziękujemy Wszystkim za wspaniałą zabawę. Jeżeli macie ochotę powspominać, to pod poniższym adresem znajdziecie krótką relację z wydarzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=uDqfiGDZbeA

Na stronie szkolnego facebooka również możecie pooglądać wybrane zdjęcia:)

szkolny koordynator akcji: M. Cichoń

 

W naszej szkole rozpoczęliśmy realizację programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej  – „Znajdź właściwe rozwiązanie".

Program jest kontynuacją działań edukacyjnych
w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu

Cel główny programu:

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących
  z czynnego i biernego tytoniu.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie,
  w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.
 • Umocnienie poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie  
  i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Założenia programu:

Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

 • Poznajmy się bliżej.
 • Laboratorium ciała.
 • Naucz się mówić „nie”.
 • Znajdź właściwe rozwiązanie.
 • Uwierz w siebie.

W bieżącym roku szkolnym realizowana jest kolejna - IX edycja programu. Program realizowany będzie w klasach V a i b.

Koordynator programu - Dorota Mucha

List do Rodziców.pdf

W naszej szkole realizowany jest  programu profilaktyki antytytoniowej dla klas I – III szkoły podstawowej  – „Nie pal przy mnie, proszę".

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.

Cel główny programu:

Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Założenia programu:

Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

 • Co to jest zdrowie?
 • Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 • Nie pal przy mnie, proszę.

W bieżącym roku szkolnym realizowana jest kolejna - IX edycja programu. Program realizowany jest w klasach II i III.

Koordynator programu - Dorota Mucha

List do rodziców.pdf

Podkategorie