"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

W październiku uczniowie klas III - VIII wraz z wychowawcami wzięli udział w przygotowaniu blisko 100 pocztówek z pozdrownieniami, wyrazami uznania czy życzeniami dla powstańców warszawskich w ramach ogólnopolskiego projektu "BohaterON - włącz historię!" 

Wszystkim zaangażowanym w projekt składam serdeczne podziękowania.

Koordynator szkolny

A.Dziadkowiec

 BohaterON

Pracowity tydzień spędzony w międzynarodowym towarzystwie (Chorwacja, Rumunia, Grecja, Francja, Polska). Podczas pobytu w Grecji nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu poznały niekonwencjonalne metody nauczania na świeżym powietrzu, które zostaną wprowadzone do pracy z uczniami w szkole. Ponadto wymieniono informacje dotyczące systemu edukacyjnego w różnych krajach europejskich. Nauczycielki miały możliwość wymiany doświadczeń, podzielenia się różnymi pomysłami i wskazówkami do efektywnej pracy z uczniami.

Kurs odbył się w ramach realizowanego w szkoe projektu "Europa dla aktywnych, aktywni dla Europy", program Erasmus+, akcja KA1.

Poniżej relacja z pobytu:

https://youtu.be/u-nRlf9OhRw

M. Cichoń, J. Hobot

Nasza szkoła z sukcesem zakończyła starania o przyznanie Certyfikatu Akademii Bezpiecznego Puchatka. Dzięki programowi uczniowie klasy I poznali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwinęli umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, dowiedzieli się, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe oraz wakacje, utrwalili znajomość numerów alarmowych. Na zakończenie programu wzięli udział online w szkolnej pracowni komputerowej w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach trudnych z którymi nie spotykają się na co dzień oraz uczyła ich odpowiedniej reakcji na różne zagrożenia życia codziennego. Udział uczniów w tym programie wymagał od nich zaangażowania, aktywności oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Mam nadzieję, że taka forma edukacji przyniesie  pozytywne efekty, a ich wiedza zdobyta z pomocą bajkowego Puchatka przełoży się na bezpieczne wybory i mądre, świadome decyzje.

Koordynator i realizator programu:
Dorota Mucha

Podkategorie