"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Nasza szkoła zaangażowała się w międzynarodowy projekt e-Twenning "Discovery of The Mind". Naszymi partnerami będą szkoły z Północnej Macedonii, Litwy, Turcji, Bułgarii. Nasz projekt ma na celu stworzenie środowiska uczenia sie opartego na grach. Będziemy 5 krajami, które chcą mieć udane partnerstwo Erasmus +, a dziękui temu projektowi chcemy się lepiej poznać. W trakcie trwania projektu popracujemy nad grami umysłowymi. Dzięki zajęciom zintegrowanym z programami szkolnymi chcemy włączyć gry w lekcje.  Nasi ucznioiwe będą mieli możliwość aktywnie uczestniczyć w lekcjach, angażować się tworząc własne gry. W ten sposób lekcje będą bardziej atrakcyjne. Dążymy do doskonalenia umiejętności uczniów i tworzenia radosnych i interesujących środowisk do nauki.

Filmik prezentujący nasz projekt

M. Cichoń & J. Hobot


Lista dzieci przyjętych do Punktu i Oddziału Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu  na rok szkolny 2021/2022

 


DyrekcjaSzkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu ogłasza postępowanie rekrutacyjne 
do klasy I oraz Punktu i Oddziału Przedszkolnego
przy SP 3 Pcim 
na rok szkolny 2021/2022

Szczegóły oraz niezbędne druki dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły,  u wychowawców grup oraz  na stronie internetowej szkoły.

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

1. 8 lutego 2021 r. – 12 lutego 2021 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2021/2022

2. 22 lutego 2021 r. – 8 marca 2021 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w r.szk. 2021/2022 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów.

3. 23 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

4. Do 12 marca 2021 r.- przyjmowanie kart zapisu do pierwszej klasy

5. Od 10 maja 2021 r. do17 maja 2021 r. -rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 5/2021Wójta Gminy Pcim z dnia 25 stycznia 2021 r.

Regulamin Rekrutacji do Punktu  i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu
Karta zapisu dziecka do klasy I
Deklaracja o kontyuowaniu wychowania przedszkolnego(dla dzieci które uczęszczają do przedszkola)
Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola (dla dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola)

Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o zatrudnieniu
Pozostałe oświadczenia

flagaNarodowe Święto Niepodległości jest dla nas dniem szczególnym, gdyż świętujemy  wolność naszej Ojczyzny i czcimy też pamięć o tych, którzy poświęcili dla Niej swoje życie, swój trud, talent, aby mogły ziścić się marzenia wielu pokoleń o niepodległości.

W tych dniach corocznie uroczyście obchodziliśmy dzień naszego patrona Armii Krajowej. Niestety ten trudny czas pandemii nie pozwolił nam na wspólnie świętowanie w szkole. Niemniej jednak łączymy się dzisiaj duchowo z kombatantami, którzy przez wiele lat zaszczycali nas swoją obecnością i przybliżali żywą historię. Was wszystkich, żywych i umarłych zapewniamy o naszej pamięci.

Chwała bohaterom!!!

Szanowni Rodzice!

Bardzo proszę o zapoznanie się z komunikatem Wójta Gminy Pcim dotyczącym nauczania zdalnego.

Informuję ponadto, że szkoła zorganizuje zajęcia rewalidacyjne w formie stacjonarnej w szkole dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę.
W szkole będzie też możliwość skorzystania z konsultacji organizowanych dla uczniów klasy ósmej z przedmiotów zdawanych na egzaminie końcowym.

Dzieci, na zajęcia rewalidacyjne, opiekę świetlicową oraz konsultacje proszę zgłaszać u wychowawców do 10 listopada 2020r.

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej wg następującego harmonogramu:
poniedziałek -   7.50 do 11.30
wtorek       -   7.50 do 9.50 oraz 14.00 do 15.00
środa        -   7.50 do 9.50 oraz 14.00 do 16.30
czwartek     -   7.50 do 9.50 oraz 14.00 do 15.00
piatek       -   7.50 do 9.25

O nowych rozwiązaniach w zakresie nauki zdalnej w klasach I-III zostaniecie Państwo wkrótce poinformowani przez wychowawców klas.

Obecnie trwają uzgodnienia z firmą Microsoft w sprawie zakupu jednej platformy do prowadzenia pracy zdalnej we wszystkich klasach.
Ponadto informuję, że szkoła wydała już uczniom wszystkie dostępne laptopy, które przekazał nam Urząd Gminy.

Z poważaniem
Barbara Polańska- dyrektor szkoły.

 Drodzy Rodzice!

W związku z kolejnym przypadkiem stwierdzonego u nauczyciela dodatniego wyniku testu w kierunku Covid- 19, dyrektor szkoły  zwrócił się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wyrażenie opinii w sprawie przejścia szkoły w tryb pracy zdalnej. Zgody nie uzyskano, wobec czego zajęcia stacjonarne nie mogą być zawieszone.

 Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i  pracowników oraz w sytuacji zwiększającej się absencji nauczycieli, dyrektor szkoły podjął decyzję o przesunięciu tzw. „dni dyrektorskich”, które były planowane w innym czasie, na okres od 21.10 2020r. do 23.10.2020r. Oznacza to, że w tych dniach uczniowie nie przychodzą do szkoły, tym samym busy zostają odwołane.  Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych, więc nauka zdalna nie będzie prowadzona.  W tym czasie planowana jest kompleksowa dezynfekcja wszystkich pomieszczeń w placówce.

Bardzo proszę  o wyrozumiałość i pozostawienie dzieci w domu. Jeśli to możliwe proszę o nieposyłanie również dzieci przedszkolnych. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli rodzice nie będą mogli zapewnić dzieciom opieki w domu zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7.00 do 14.30.

Z wyrazami szacunku,

Barbara Polańska

 

W dniu 02.10.2020 w nasze szkole obchodzić będziemy X już Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day). w ramach bezpłatnej akcji edukacyjnej. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października.Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Przygotowaliśmy na tę okazję szereg zabaw matematycznych, w których uczniowie poszczególnych klas będą mogli brać udzial w najbliższy piątek. Do zabawy zapraszamy również rodziców, nauczycieli oraz calą społeczność lokalną.

W tym roku w ramach obchodów X ŚDTM zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Internetowym Konkursie Matematyczno-logicznym „ARCYMISTRZ MNOŻENIA”

Termin05.10.2020-17.10.2020

Konkurs rozgrywany jest w 5 kategoriach (kody iinstrukcję logowania wyślemy poprzez dziennik elektroniczny).

Zadania konkursowe to: łamigłówki matematyczno-logiczne, które wymagają od uczestników logicznego myślenia oraz umiejętności w zakresie mnożenia i dzielenia liczb.

Harmonogram

 • Rejestracja - 29.09-5.10.2020
 • I ETAP - eliminacje - 5-7.10.2020
 • Ogłoszenie wyników I ETAPU - 12.10.2020
 • Finał - 17.10.2020, godz. 9:00 (7:00)               
 • Przebieg I ETAPU (ELIMINACJI)
 • Etap ten trwa 3 dni (od 5.10.2020, godz. 12:00 do 8.10.2020, godz. 12:00).
 • Każdego dnia uczestnicy logują się na swoje konto i pobierają (w pliku pdf) zestaw składający się z 6 zadań (każda kategoria ma swój zestaw). Uczestnicy mają 24 godziny na ich rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi.
 • Odpowiedzi do zadań należy przesyłać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie konkursu.
 • Przy każdym zadaniu podana jest informacja o jego wartości punktowej. Za każdą poprawną odpowiedź do zadania uczestnik otrzymuje punkty (tyle, ile wynosi jego wartość punktowa). Za błędną odpowiedź do zadania uczestnik otrzymuje 0 punktów.
 • Na podstawie łącznej liczby punktów zdobytych w etapie eliminacyjnym ustala się kolejność miejsc w poszczególnych kategoriach: im więcej punktów, tym wyższe miejsce. Do FINAŁU kwalifikują się miejsca od 1 do 30.
 • Przebieg FINAŁU
 • Uczestnicy mają 90 minut na rozwiązanie zestawu zadań.
 • O kolejności miejsc w ramach finału decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje czas przesłania odpowiedzi.
 • Nagrody
 • Za miejsca I-III (w każdej kategorii) przyznawane są medale, dyplomy, Karty Grabowskiego "Tabliczka mnożenia", plecak i piórnik.
 • Za miejsca IV-X (w każdej kategorii) - dyplom, plecak i piórnik.
 • Ogłoszenie wyników finału - 18.10.2020, godz. 12:00

Serdecznie zapraszamy do zabawy :)

Szkolni Koordynatorzy:

M. Cichoń & J. Hobot

 

Podkategorie