"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

4 czerwca 2019 gościliśmy w naszej klasie niezwykłego gościa – leśnika, który wszystko wie o lesie i jego mieszkaocach, a więc i o ptakach. Na spotkanie zaprosiliśmy też kolegów z klasy drugiej i trzeciej. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat ptaków zamieszkujących w naszej okolicy. Mieliśmy też okazję zobaczyd jak wyglądają nasze rodzime ptaki, ponieważ pan leśniczy przyniósł figurki ptaków w ich oryginalnym rozmiarze i ubarwieniu.Teraz już bez trudu rozpoznamy niejednego ptaka, którego zaobserwujemy w lesie lub w ogrodzie. Dowiedzieliśmy się też , że wiele gatunków ptaków jest pożytecznych. Wiemy też co im zagraża i jak je chronid.
Pan leśniczy przypomniał nam jak należy zachowad się w lesie i co nam w nim zagraża .” Lasu nie należy się bad, trzeba tylko zachowad ostrożnośd” – powiedział. Dlatego pierwszaki nadal będą jego częstymi gośdmi. Las jest piękny szczególnie wiosną i kryje przed nami jeszcze wiele tajemnic, które chcemy poznać!      

                                                                                                                                                                                                               Barbara Kudłacz

W dniu 28 maja 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas starszych ze specjalistą ds. profilaktyki uzależnień, panem Markiem Szczotkowskim pt. „Porozmawiajmy o środkach psychoaktywnych - fakty, mity i pytania". Podczas tego spotkania został poruszony temat przyczyn oraz fizycznych, psychologicznych i społecznych skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi faktami, jak również z najpopularniejszymi mitami dotyczącymi tych środków. Szkolenie zostało poprowadzone w sposób ciekawy i przystępny dla odbiorców. Prowadzący niejednokrotnie odwoływał się do doświadczeń  i przykładów z własnej pracy zawodowej, wzbudzając tym samym duże zainteresowanie uczniów.

W tym samym dniu pan Marek poprowadził także szkolenie dla Rodziców pt. „Substancje psychoaktywne – czy moje dziecko jest zagrożone uzależnieniem?” przygotowując ich do wczesnego rozpoznawania takich zagrożeń jak sięganie przez dzieci po substancje psychoaktywne oraz udzielając informacji, co robić i gdzie szukać wsparcia w sytuacjach podejrzenia, że dziecko po nie sięga.

Pedagog szkolny – D. Mucha

W dniu 30 maja 2019 r. (już kolejny raz) gościliśmy w naszej szkole teatr objazdowy Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa. Przedstawienia profilaktyczne realizowane były w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

Uczniowie klas 0 - 4 oraz Przedszkolaki uczestniczyli w przedstawieniu pt. „Poskromienie nieznośnego Smoka”. Wykorzystując bajkową konwencję przedstawienia poruszone zostały ważne dla dzieci treści. Spektakl ten to dynamiczne widowisko, którego atutem są atrakcyjne kostiumy oraz wesołe i skoczne piosenki. Uczniowie oraz Przedszkolaki uczuleni zostali na problem agresji i przemocy, problematykę przestrzegania norm i reguł, współistnienia
w społeczności. Spektakl uczył kontrolowania emocji, stosowania w praktyce form grzecznościowych, poruszał problem empatii, komunikowania się oraz tego jak radzić sobie ze swoimi uczuciami.

Dla potrzeb wychowawczych zostały przekazane wychowawcom klas scenariusze aktywnych lekcji wychowawczych, poświęcone tematyce profilaktycznej.

Pedagog szkolny – D. Mucha

Podkategorie