"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

W naszej szkole rozpoczęliśmy realizację programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej  – „Znajdź właściwe rozwiązanie".

Program jest kontynuacją działań edukacyjnych
w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu

Cel główny programu:

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących
  z czynnego i biernego tytoniu.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie,
  w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.
 • Umocnienie poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie  
  i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Założenia programu:

Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

 • Poznajmy się bliżej.
 • Laboratorium ciała.
 • Naucz się mówić „nie”.
 • Znajdź właściwe rozwiązanie.
 • Uwierz w siebie.

W bieżącym roku szkolnym realizowana jest kolejna - IX edycja programu. Program realizowany będzie w klasach V a i b.

Koordynator programu - Dorota Mucha

List do Rodziców.pdf

W naszej szkole realizowany jest  programu profilaktyki antytytoniowej dla klas I – III szkoły podstawowej  – „Nie pal przy mnie, proszę".

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.

Cel główny programu:

Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Założenia programu:

Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

 • Co to jest zdrowie?
 • Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 • Nie pal przy mnie, proszę.

W bieżącym roku szkolnym realizowana jest kolejna - IX edycja programu. Program realizowany jest w klasach II i III.

Koordynator programu - Dorota Mucha

List do rodziców.pdf

Dnia 21 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Pcimiu odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Jest to II edycja tego wydarzenia organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wezmą w nim udział wszyscy uczniowie klas 1-8 naszej szkoły z nauczycielami, a jego celem jest promowanie edukacji cyfrowej. Dzień ten obchodzony będzie pod hasłem "10 stopni technologicznego wtajemniczenia". Zaczynamy dokładnie o 08.15. W tym dniu odbędą się zabawy, gry edukacyjne, projekcje filmów, pokazowe lekcje z użyciem nowych technologii. Dzień jest tak zaplanowany, że każda klasa będzie mogła wziąć udział w zabawie, gdzie będzie zdobywać 10 stopni technologicznego wtajemniczenia. Poszczególne stopnie to:

 1. Projekt robota - praca plastyczna
 2. Projekcja filmów "Nowe technologie"
 3. Kodowanie dla każdego
 4. Sieciomat losujący - zabawa interaktywna
 5. Potańcówka z robotami - programowanie tańczącego robota
 6. Koło fortuny - zabawa interaktywna
 7. Godzina kodowania
 8. Quizz o Internecie rzeczy
 9. Czary mary - kody QR już znamy
 10. Nowe technologie w hasłach

Każda z klas będzie wspólnie zdobywała poszczególne stopnie. Klasom, które zdobędą wszystkie 10 stopni wręczone zostaną dyplomy. Poszczególne zadania będą realizowane przy użyciu wszelkiego dostępnego sprzętu informatycznego dostępnego w szkole (m.in.projektory, telewizory i tablice interaktywne). Oczywiście niezbędny będzie dostęp do internetu.

Zapraszamy do zabawy.

M. Cichoń

Podkategorie