"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią znowu uczniowie naszej szkoły mieli okazję brać udział w zajęciach obozu językowego EuroWeek. Tym razem spędziliśmy wspaniałe chwile w Międzygórzu. Program EuroWeek – Szkoła Liderów jest specjalnym projektem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek pochodzących z Filipin, Barbadosu, Afryki i Włoch. Każdego dnia nasi uczniowie mieli okazję szlifować język angielski również podczas pieszych wycieczek na Iglicę, do Ogrodu Bajek czy nad wodospad i zaporę w Międzygórzu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia „EuroWeek – Szkoła Liderów”.  W dniu wyjazdu zwiedziliśmy również piękny zamek Książ w Wałbrzychu, gdzie nasi uczniowie z zapartym tchem uczestniczyli w warsztatach „Zamkowe Tajemnice”. Pięć dni nauki poprzez zabawę były dobrze spędzonym czasem a nasi zadowoleni uczniowie już dzisiaj chcą wrócić do Międzygórza i brać udział w kolejnych zajęciach. 

Zdjęcia z wyjazdu możecie obejrzeć klikając w link: 

Euroweek 2021 - zdjęcia

Jolanta Hobot & Małgorzata Cichoń

W dniu 15.09.2021 r.  o godz.16:00 odbędą sie zebrania z rodzicami.

Klasa 1 - sala nr 4

Klasa 2 - sala nr 5

Klasa 3 - sala nr 6

Klasa 4 - sala nr 2

Klasa 5 - sala nr 3

Klasa 6 - sala nr 8

Klasa 7a - sala nr 15

Klasa 7b - sala nr 14

Klasa  8a - sala nr 12

Klasa 8b - sala nr 11

 

Gmina Pcim zrealizowała projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant 1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, poprzez zakup przez organy prowadzące sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Pcim poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Pozyskane przez Gminę środki pozwoliły na zakup kolejnych 25 laptopów wraz z oprogramowaniem i myszkami  dla uczniów 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Pcim   z czego 5 laptopów trafiło do naszej szkoły.

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych w ramach procedury grantowej.pdf

Czas nauki zdalnej nie przeszkodził nam w angażowaniu naszych uczniów w różne przedsięwzięcia. Grupa 14 osób z naszej szkoły dołączyła do międzynarodowego projektu "Discovery of The Mind". Przez cztery miesiące pracowaliśmy, rozwiązywaliśmy łamigłówki, rywalizowaliśmy w grach, projektowaliśmy plakaty, logo, aktywnie uczestniczyliśmy w głosowaniach, spotkaniach itd. Nasze zaangażowanie doceniło Ktrajowe Biuro eTwinning przyznając nam i naszym uczniom Odznakę Jakości. Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu.

M. Cichoń & J. Hobot

W związku z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 15 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.)zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek 17 maja

stacjonarnie kl.: IV, V, VIII

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Wtorek 18 maja

stacjonarnie kl.: VIa, VIb, VIIa,VIIb

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Środa 19 maja

stacjonarnie kl.: IV, V, VIII

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Czwartek 20 maja

stacjonarnie kl.: VIa, VIb, VIIa,VIIb

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Piątek 21 maja

stacjonarnie kl.: IV, V, VIII

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Poniedziałek 24 maja

stacjonarnie kl.: VIa, VIb, VIIa,VIIb

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Wtorek 25 maja, środa 26 maja, czwartek 27 maja - egzaminy ósmoklasisty

Piątek 28 maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Rodzice!

W związku z ogłoszonymi przez MEN  nowymi zasadami pracy szkół i placówek od 04 maja br informujemy o przywróceniu nauki stacjonarnej dla uczniów klas I-III. Od 15 maja uczniowie klas IV-VIII będą sie uczyć w trybie hybrydowym zgodnie z opracowywanym harmonogramem, który zostanie przekazany  przez wychowawców klas w najblizszym czasie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw).

KURSY BUSA SZKOLNEGO OD 04 - 15.05.2021 r.:

Rano:

Działy:07:15

Łysina:07:30

Mała Sucha:07:45

Po zajęciach (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek):

Mała Sucha:12:30

Działy:12:45

Łysina:13:00

Po zajęciach (środa):

Działy:12:30

Łysina:12:45

Mała Sucha:13:30

Podkategorie