"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

W dniu 30 maja 2019 r. (już kolejny raz) gościliśmy w naszej szkole teatr objazdowy Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa. Przedstawienia profilaktyczne realizowane były w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

Uczniowie klas 0 - 4 oraz Przedszkolaki uczestniczyli w przedstawieniu pt. „Poskromienie nieznośnego Smoka”. Wykorzystując bajkową konwencję przedstawienia poruszone zostały ważne dla dzieci treści. Spektakl ten to dynamiczne widowisko, którego atutem są atrakcyjne kostiumy oraz wesołe i skoczne piosenki. Uczniowie oraz Przedszkolaki uczuleni zostali na problem agresji i przemocy, problematykę przestrzegania norm i reguł, współistnienia
w społeczności. Spektakl uczył kontrolowania emocji, stosowania w praktyce form grzecznościowych, poruszał problem empatii, komunikowania się oraz tego jak radzić sobie ze swoimi uczuciami.

Dla potrzeb wychowawczych zostały przekazane wychowawcom klas scenariusze aktywnych lekcji wychowawczych, poświęcone tematyce profilaktycznej.

Pedagog szkolny – D. Mucha

W październiku uczniowie klas III - VIII wraz z wychowawcami wzięli udział w przygotowaniu blisko 100 pocztówek z pozdrownieniami, wyrazami uznania czy życzeniami dla powstańców warszawskich w ramach ogólnopolskiego projektu "BohaterON - włącz historię!" 

Wszystkim zaangażowanym w projekt składam serdeczne podziękowania.

Koordynator szkolny

A.Dziadkowiec

 BohaterON

Podkategorie