"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

PLAKAT INDYWIDUALIZACJA j4h31918

BEZPIECZNE ŻYCIE – REALIZACJA GMINNEGO PROJEKTU

 

W okresie od 02.11.2012 do 31.12.2012 r. w naszej szkole realizowany był projekt „Bezpieczne życie”, którego głównym celem było zwrócenie dzieciom uwagi na zagrożenia czyhające w codziennym życiu, a tym samym - poprawę bezpieczeństwa uczniów. Projekt wdrażany był dzięki środkom z dotacji celowej z rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Projektem objęci zostali wszyscy uczniowie klas I – VI, łącznie 101 osób, w tym 53 dziewczęta i 48 chłopców. Działania prowadzone były zgodnie z przyjętym planem pracy.

Przeprowadzono lekcje wychowawcze, pogadanki okazjonalne (np. podczas zajęć dodatkowych), apele w każdej z klas. Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w elementy odblaskowe, których używają na co dzień.
W trakcie spotkań z przedstawicielami policji (21.11.2012) oraz straży pożarnej (11.12.2012r.) poruszono tematy:
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- odpowiedzialność karna dzieci i młodzieży,
- zagrożenia w środowisku lokalnym oraz w domach,
- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Delegaci z Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili także akcję „Bezpieczni w szkole” – prowadząc obserwację zachowań uczniów w czasie kilku kolejnych przerw międzylekcyjnych.
Zorganizowano konkursy:
- plastyczne - dla uczniów I – III na temat „Bezpieczny dom. Bezpieczna szkoła”
- dla uczniów IV – VI na temat „Bezpieczna droga”
- literacki – na hasło promujące bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania (klasy IV – VI).
Podsumowaniem wszystkich działań, pogadanek był Międzyklasowy Turniej Wiedzy i Umiejętności „Zawsze bezpieczni”, w czasie którego w formie gier i zabaw dydaktycznych oraz działań twórczych (np. odegranie scenek na wybrany temat związany z bezpieczeństwem, udzielenie pierwszej pomocy, sformułowanie zasad i wskazówek, jak wyeliminować niebezpieczne zachowania w szkole) sprawdzono, czego uczniowie dowiedzieli się uczestnicząc w projekcie.

Proponowana tematyka projektu jest dla uczniów naszej szkoły interesująca, chętnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach i spotkaniach. Szczególnie cennym etapem w realizacji projektu był turniej podsumowujący zdobyte doświadczenia i wiedzę. W przyszłości warto sięgać do poruszanej w projekcie tematyki i kontynuować podobne działania.

Koordynator szkolny ds. projektu
mgr Anna Dziadkowiec