"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Turniej wiedzy i umiejętności „Zawsze bezpieczni” został zorganizowany i przeprowadzony 7 stycznia 2013 roku jako podsumowanie działań podjętych w SP 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu w ramach projektu Gminy Pcim „Bezpieczne Życie”. Organizatorkom turnieju przyświecała idea, mająca na celu upowszechnienie wśród dzieci wiedzy i umiejętności przydatnych w różnych sytuacjach zagrożenia, zwrócenie uwagi na ich bezpieczeństwo oraz pobudzenie do aktywności rozwijającej pomysłowość oraz wyobraźnię.

Tematyka turnieju skupiała się wokół trzech bloków tematycznych: Bezpieczni w domu - Bezpieczni na drodze - Bezpieczni w szkole. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury, w składzie: przewodnicząca – p. Dyrektor Barbara Polańska oraz członkowie – p. Wiesław Horabik i p. Paulina Polańska. Do „walki" w turnieju stanęli wszyscy uczniowie szkoły wraz z wychowawcami swoich klas. Turniej obejmował dziesięć konkurencji (w dwóch kategoriach wiekowych). Były to konkurencje, które miały sprawdzić zarówno wiedzę teoretyczną wychowanków, jak i ich umiejetności praktycznne. Swoją wiedzę i umiejętności przedstawiciele klas I – III sprawdzali w takich konkurencjach jak: Prawda czy fałsz?, Kto pierwszy ten lepszy: Numery alarmowe, Mały projektant: Moda zimowa, Ukryte zagadki, Quiz wiedzy – bezpieczni na drodze, Znaki drogowe, Puzzle z kolorowanką: Bezpieczne zabawy, natomiast przedstawiciele klas IV – VI w konkurencji: Prawda czy fałsz?, Bezpieczny dom, Pies, Rebusy – jakich prac dzieci nie powinny wykonywać w gospodarstwie, Test – bezpieczni na drodze, Znaki drogowe, Krzyżówka – w szkole bezpiecznie. Rywalizacja międzyklasowa nie ograniczyła się jedynie do zmagań drużynowych przedstawicieli klas. Swoją wiedzę i umiejętności zaprezentowali również pozostali uczniowie z poszczególnych klas w takich konkurencjach jak: Mały teatr: scenki dramowe – wiem jak sie zachować, Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach oraz Znajduję rozwiązanie, czyli opracowanie wskazówek, jak być bezpiecznym w szkole. Wraz z wychowawcami uczniowie zagrzewali do walki swoich reprezentantów podczas zmagań drużynowych, dodawali otuchy aktorom podczas prezentacji scenek, czy wreszcie wspólnymi siłami próbowali przekonać jury, co do powagi opracowanych przez nich wskazówek dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w szkole. Finaliści turnieju otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy dla swojej klasy, a pozostali nagrody pocieszenia. Podczas turnieju wręczono także nagrody laureatom konkursów: plastycznych „Bezpieczna droga do szkoły” (klasy I – III), „Zaprojektuj bezpieczną ulicę” (klasy IV- VI) oraz konkursu literackiego na hasło promujące bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.

 

Cały turniej przebiegł w pogodnej i życzliwej atmosferze. Zaangażowanie i aplauz uczestników tej imprezy pozwala wysnuć wniosek, że taka forma edukacji dla bezpieczeństwa: edukacji poprzez zabawę odpowiada uczniom i mam nadzieję pozostawi w ich pamięci trwały ślad, a co za tym idzie będzie inspiracją do dalszego działania, pogłębiania wiedzy dotyczacej zapobieganiu zagrożeniom związanym z funkcjonowaniem w otaczającej rzeczywistości oraz poszukiwania rozwiązań na nurtujące ich problemy związane z życiem codziennym. mgr Dorota Mucha, SP3 Pcim