"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

realizowany w ramach akcji 1 sektora Edukacja szkolna programu ERASMUS+konkurs 2016 dofinansowanego ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej“ nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025078.

Projekt „ W europejskim edukacyjnym kręgu” został opracowany w naszej szkole i w październiku 2016 roku zatwierdzony do realizacji. Odpowiada on na potrzeby nauczycieli i uczniów, którzy widzą szansę swojego rozwoju poprzez doskonalenie umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) i w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie przez nauczycieli podczas zagranicznych szkoleń nowych kompetencji zawodowych i zastosowanie ich w codziennej praktyce dydaktycznej.

Rezultatami niematerialnymi będą: zdobycie przez nauczycieli wiedzy na temat innowacyjnych metod pracy, w szczególności metody CLIL i doskonalenie metody projektu, partnerstwa-zacieśnienie współpracy szkół. Rezultaty materialne to: programy nauczania, międzynarodowe certyfikaty, szkolenia WDN, cyfrowe narzędzia edukacyjne, filmy, prezentacje multimedialne, raporty, scenariusze lekcji itp.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu"W europejskim edukacyjnym kregu"

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Erasmus+, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kwota dofinansowania wynosi 31 766,00 EUR , co stanowi równowartość 134 548,07 PLN.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje akcję KA 1 - Mobilność edukacyjna. Projekty realizowane w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Projekt będzie realizowany w szkole od 15.11.2016 r. do 14.06.2016 r.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu dostępne pod linkiem:https://docs.google.com/presentation/d/1hp2PTLMJ62uAcpRf3nhoOwHQ5qiugeRl0LYj7qcJ_Ek/edit?usp=sharing

 


Do sukcesów... przez doskonalenie zawodowe.

         Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację Projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 24.11.2016r. podpisaliśmy umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w celu realizacji zaplanowanych zadań.
         Projekt ten ma na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru naszej szkoły poprzez uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach zagranicznych, podniesienie ich kompetencji językowych i metodycznych, wdrożenie w praktykę szkolną ciekawych i atrakcyjnych  metod  i narzędzi pracy opartych na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Celem Projektu jest również nawiązanie i stworzenie sieci  kontaktów z nauczycielami i ich uczniami pochodzącymi z krajów europejskich, dzielenie się doświadczeniami za pośrednictwem programu e-tweening  (europejska społeczność szkolna), które w przyszłości mają zaowocować  m.in. wymianą młodzieży.

W ramach tego programu cztery nauczycielki  uczestniczyły  w szkoleniu językowym na Malcie, które było przygotowaniem do następnych kursów: metodyczno-informatycznego  we Włoszech oraz metodycznego z zakresu pracy techniką  CLIL ( zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), które odbyło się w Irlandii.

Planowany jest też wyjazd na szkolenie z zakresu technik IT do Turcji, gdzie poznamy sposoby tworzenia treści multimedialnych, metody uczenia się na odległość,  programowanie z wykorzystaniem języka angielskiego.

Malta jako dawna kolonia brytyjska jest doskonałym miejscem na naukę języka angielskiego. Wyspa jest niemalże usiana różnymi szkołami, które rywalizują ze sobą            w zakresie efektywności nauczania tego języka. Stąd duże zainteresowanie tym miejscem kursantów z całego niemal świata chcących podnieść swoje kompetencje językowe.

Kurs we Włoszech przygotował nas do pracy na platformach, tworzenia quizów, bloga i stron internetowych. Poznałyśmy nowe możliwości komunikacji i wymiany doświadczeń poprzez  "social media".  Korzystałyśmy z różnych aplikacji, które pozwalają ciekawiej i atrakcyjniej uczyć. Miałyśmy okazję zobaczyć jak  najnowsze techniki wykorzystują nauczyciele z różnych państw europejskich.

W Irlandii poznałyśmy technikę CLIL  opartą na jednoczesnym  przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod nauczania, gdyż dzieci przyswajają język obcy w sposób naturalny, przy okazji uczenia się innych przedmiotów lub zagadnień.

Dzięki wyjazdom zarówno na Maltę jak i do Włoch i Irlandii oprócz zdobytych umiejętności i wiedzy miałyśmy okazję  poznać wielu nowych ludzi, tak współuczestników kursów z różnych stron świata, jak i mieszkańców tych krajów. Poznawanie siebie nawzajem było doskonałą okazją do rozmów i nieustannej nauki, nie tylko tej książkowej, ale i praktycznej. Międzynarodowe środowisko kursantów wymusiło na uczestniczkach konieczność porozumiewania się wyłącznie po angielsku, co wpływało na skuteczniejsze i trwalsze doskonalenie języka.

Nauka języka w egzotycznej scenerii, w doskonałej  atmosferze stworzonej przez organizatorów i uczestników kursów przychodziła o wiele łatwiej. Wszystkie zajęcia  były wyjątkowe i inspirujące. Prowadzący byli ludźmi, którzy z pasją realizowali swoje zadania.   Uczestnicy z różnych krajów europejskich (Hiszpanii, Chorwacji, Rumunii, Francji, Grecji, Polski) byli zachęcani do refleksji i dyskusji nad wdrożeniem poznanych ćwiczeń językowych, technik i programów komputerowych do własnej pracy.

Wartością dodaną Projektu było poznanie ludzi różnych kultur,ich tradycji

i zwyczajów, lokalnej kuchni, sztuki i zabytków. Ciągły kontakt z językiem angielskim

w codziennych sytuacjach przełamał bariery mówienia i inspirował do rozwijania umiejętności językowych.

Malta jest piękną, malowniczą wyspą, więc starałyśmy się zwiedzić każdą jej część- co nie jest trudne biorąc pod uwagę jej wymiary i sprawnie działający transport autokarowy. Ponieważ kurs trwał dwa tygodnie to w czasie weekendu zwiedziliśmy również siostrzane wyspy Malty Gozo i Comino.

Natomiast kurs we Włoszech odbywał się w mieście Bolonia  (północ Włoch) - jednym

z najsławniejszych miast włoskich. Swoją sławę na świecie zawdzięcza dzięki smakowitej kuchni oraz najstarszemu w Europie, założonemu w 1088 roku Uniwersytetowi Bolońskiemu. Bolonia zachwyca od pierwszego wejrzenia!  Znalazłyśmy tutaj wszystko to, co we włoskich miastach najpiękniejsze. Cudowna i olbrzymia starówka, przepiękne gmachy publiczne

i kościoły, wspaniałe pomniki i muzea oraz tętniące życiem miejskie place, gdzie wypoczywają mieszkańcy, turyści i studenci siedząc przy kawiarnianych stolikach lub na schodach kościołów.

Udział w szkoleniach poszerzył nasze horyzonty, wzbogacił wiedzę, doświadczenie, wzmocnił europejski wymiar szkoły. W trakcie takiego wyjazdu jesteśmy w stanie nauczyć się znacznie więcej i szybciej niż na szkoleniach w kraju.  Możemy poszczycić się umiejętnościami i doświadczeniem , co poświadczają  certyfikaty dyplomy, dokumenty Europass Mobility. Mają jeszcze jedną wspaniałą zaletę- pozwalają czerpać i gromadzić nową energię.

Polecamy i zachęcamy wszystkich nauczycieli do tworzenia projektów w ramach Programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej. Warto!!!

Uczestniczki Projektu