"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

CELE
Nawiązanie współpracy z dziećmi z innych placówek

Rozwój kompetencji kluczowych ( wiedza i umiejętności interdyscyplinarne)
Rozwijanie wrażliwości na piękno najbliższej okolicy, szacunku do przyrody.

POSTĘP DZIAŁAŃ

Obserwacja roślin i zwierząt z najbliższej okolicy.
Wykonanie prac plastycznych o tematyce wiosennej, różnymi technikami. Wystawa prac. 
Konkurs plastyczny ( wewnętrzny). 
Redagowanie zdań na temat wiosny.
Kodowanie, programowanie, zajęcia matematyczne. 
Założenie ogródka przedszkolnego lub "zielonego parapetu".

Album - rośliny i zwierzęta z najbliższej okolicy ( współpraca placówek)
Odgadywanie zagadek i rebusów dotyczących wiosny ( współpraca placówek )

SPODZIEWANE REZULTATY

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej dzieci, inspirowanie, rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności manualnych, zaciekawienie otoczeniem.
Poznanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danej okolicy poprzez obserwacje. 
Wspólne wykonanie albumu.

CELE

Cele: 
Nawiązanie współpracy z dziećmi z innych placówek

Rozwój kompetencji kluczowych ( wiedza i umiejętności interdyscyplinarne)
Rozwijanie wrażliwości na piękno najbliższej okolicy, szacunku do przyrody.

POSTĘP DZIAŁAŃ

Obserwacja roślin i zwierząt z najbliższej okolicy.
Wykonanie prac plastycznych o tematyce wiosennej, różnymi technikami. Wystawa prac. 
Konkurs plastyczny ( wewnętrzny). 
Redagowanie zdań na temat wiosny.
Kodowanie, programowanie, zajęcia matematyczne. 
Założenie ogródka przedszkolnego lub "zielonego parapetu".

Album - rośliny i zwierzęta z najbliższej okolicy ( współpraca placówek)
Odgadywanie zagadek i rebusów dotyczących wiosny ( współpraca placówek )

SPODZIEWANE REZULTATY

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej dzieci, inspirowanie, rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności manualnych, zaciekawienie otoczeniem.
Poznanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danej okolicy poprzez obserwacje. 
Wspólne wykonanie albumu.

OPIS PROJEKTU

Realizując projekt starałam się aby dzieci  miały rzeczywisty kontakt z przyrodą. żeby mogły ją nie tylko zobaczyć ale i  dotknąć, powąchać , usłyszeć.  Nasza szkoła jest blisko lasu ,więc  kiedy tylko było to możliwe byliśmy jego gośćmi. Dzieci na wycieczkach  samodzielnie szukały oznak wiosny, nasłuchiwały śpiewu ptaków, porównywały z nagraniami które słyszały na lekcji lub oglądanymi zdjęciami i  starały się odgadnąć np. jaki to ptak. Założenie zielonego ogródka wpłynęło nie tylko na zdobycie wiedzy na temat potrzeb roślin ale  i na   kształtowanie u uczniów  obowiązkowości i troski o swoje rośliny . Treści przyrodnicze przeplatały się matematyką -  wiosenne zadania matematyczne; kodowaniem.

Nasza komunikacja między szkołami odbywała się na  poziomie „dziennika”. Przekazywałyśmy sobie co się w danej szkole dzieje ,dzieliłyśmy się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Komentowałyśmy swoje poczynania i osiągnięcia.  

Realizując projekt starałam się aby dzieci  miały rzeczywisty kontakt z przyrodą. żeby mogły ją nie tylko zobaczyć ale i  dotknąć, powąchać , usłyszeć.  Nasza szkoła jest blisko lasu ,więc  kiedy tylko było to możliwe byliśmy jego gośćmi. Dzieci na wycieczkach  samodzielnie szukały oznak wiosny, nasłuchiwały śpiewu ptaków, porównywały z nagraniami które słyszały na lekcji lub oglądanymi zdjęciami i  starały się odgadnąć np. jaki to ptak. Założenie zielonego ogródka wpłynęło nie tylko na zdobycie wiedzy na temat potrzeb roślin ale  i na   kształtowanie u uczniów  obowiązkowości i troski o swoje rośliny . Treści przyrodnicze przeplatały się matematyką -  wiosenne zadania matematyczne; kodowaniem.

Nasza komunikacja między szkołami odbywała się na  poziomie „dziennika”. Przekazywałyśmy sobie co się w danej szkole dzieje ,dzieliłyśmy się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Komentowałyśmy swoje poczynania i osiągnięcia.  

https://twinspace.etwinning.net/85723/materials/files

https://twinspace.etwinning.net/85723/materials/images

 https://www.thinglink.com/scene/1172205649858134019