"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

W związku z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 15 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.)zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek 17 maja

stacjonarnie kl.: IV, V, VIII

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Wtorek 18 maja

stacjonarnie kl.: VIa, VIb, VIIa,VIIb

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Środa 19 maja

stacjonarnie kl.: IV, V, VIII

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Czwartek 20 maja

stacjonarnie kl.: VIa, VIb, VIIa,VIIb

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Piątek 21 maja

stacjonarnie kl.: IV, V, VIII

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Poniedziałek 24 maja

stacjonarnie kl.: VIa, VIb, VIIa,VIIb

Pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Wtorek 25 maja, środa 26 maja, czwartek 27 maja - egzaminy ósmoklasisty

Piątek 28 maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych