"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Szanowni Rodzice!

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd informujemy, iż od dnia 27 marca 2021 r. do odwołania zajęcia stacjonarne w punkcie i oddziale przedszkolnym zostają zawieszone. Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w trybie zdalnym zgodnie z harmonogramem przekazanym przez wychowawców grup.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN przedszkole prowadzi zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Komunikat Wójta Gminy Pcim 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).