"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

W związku z powrotem do nauki zdalnej klas I-III dyrektor szkoły informuje, iż decyzją Wójta Gminy Pcim dowozy  uczniów do szkoły zostają zawieszone.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN szkoła zapewnia opiekę  świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie placówki dzieciom, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.Warunkiem jest wniosek rodziców.

Punkt i Oddział Przedszkolny nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

Ponadto dyrektor szkoły nadal  organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia. Istnieje możliwość zorganizowania  zajęć stacjonarnych ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Nadal będą organizowane  konsultacje indywidualne lub w małych grupach dla uczniów klas ósmych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.