"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Szanowni Rodzice!

Bardzo proszę o zapoznanie się z komunikatem Wójta Gminy Pcim dotyczącym nauczania zdalnego.

Informuję ponadto, że szkoła zorganizuje zajęcia rewalidacyjne w formie stacjonarnej w szkole dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę.
W szkole będzie też możliwość skorzystania z konsultacji organizowanych dla uczniów klasy ósmej z przedmiotów zdawanych na egzaminie końcowym.

Dzieci, na zajęcia rewalidacyjne, opiekę świetlicową oraz konsultacje proszę zgłaszać u wychowawców do 10 listopada 2020r.

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej wg następującego harmonogramu:
poniedziałek -   7.50 do 11.30
wtorek       -   7.50 do 9.50 oraz 14.00 do 15.00
środa        -   7.50 do 9.50 oraz 14.00 do 16.30
czwartek     -   7.50 do 9.50 oraz 14.00 do 15.00
piatek       -   7.50 do 9.25

O nowych rozwiązaniach w zakresie nauki zdalnej w klasach I-III zostaniecie Państwo wkrótce poinformowani przez wychowawców klas.

Obecnie trwają uzgodnienia z firmą Microsoft w sprawie zakupu jednej platformy do prowadzenia pracy zdalnej we wszystkich klasach.
Ponadto informuję, że szkoła wydała już uczniom wszystkie dostępne laptopy, które przekazał nam Urząd Gminy.

Z poważaniem
Barbara Polańska- dyrektor szkoły.