"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Drodzy Rodzice!

Dzisiaj zamykamy etap przygotowywania się i testowania narzędzi  służących do zorganizowanej i systematycznej pracy zdalnej w tych trudnych i nieoczekiwanych dla nas warunkach. Okres ten pozwolił nam sprawdzić i ocenić możliwości techniczne i dobrać odpowiednie formy kształcenia, skorzystać z opinii i doświadczeń zarówno nauczycieli, uczniów  jak i rodziców .

 Od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. będziemy  realizować podstawę programową z poszczególnych przedmiotów w trybie pracy zdalnej wg zmodyfikowanego, dostosowanego do możliwości  i wymogów higieny pracy uczniów planu zajęć (zamieszczony poniżej) . Nauka odbywać się będzie z wykorzystaniem  narzędzi cyfrowych takich jak: platformy internetowe i  aplikacje. Wykaz narzędzi stosowanych przez poszczególnych nauczycieli, tygodniowe zestawy tematów, sposób monitorowania i sprawdzania wiedzy, sposób informowania rodziców o postępach uczniów i ocenach, formy i terminy konsultacji dla rodziców są zamieszczone poniżej.

Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom związanym z brakiem szybkiego Internetu, niedostatecznym zaopatrzeniem w sprzęt elektroniczny, a także biorąc pod uwagę higienę pracy ucznia, uwzględniliśmy tez formy kształcenia bez użycia monitora takie jak:  gotowe zestawy ćwiczeń i zadań do wydruku lub wydrukowanych, pliki z materiałem do słuchania i ćwiczeń fizycznych, prace plastyczne, dzienniczki obserwacji, prowadzenie hodowli roślin (kl 1-3), proste doświadczenia i bezpieczne eksperymenty, tworzenie zasad gier  i zabaw. Wszystkie wyżej wymienione  formy  nauczyciele będą stosować naprzemiennie z narzędziami elektronicznymi.

Przyjęliśmy zasadę, że oddziały przedszkolne i klasy 1-3 korzystać będą w większej części z papierowych zestawów edukacyjnych przygotowanych na każdy dzień przez nauczycieli. O zasadach dystrybucji tych materiałów i sposobach sprawdzania poinformowali już Państwa wychowawcy. Natomiast praca uczniów klas 4-8  opierać  się będzie w znacznej mierze na platformach i z wykorzystaniem rożnych aplikacji.

Ponadto drogą mailową lub telefonicznie poprzez kontakt z wychowawcami  oraz podczas dyżurów dla rodziców pełnionych przez nauczycieli możecie  Państwo otrzymać wszelkie informacje i porady dotyczące zdalnego nauczania Waszego dziecka.

Zależy nam bardzo, aby wszyscy uczniowie i dzieci przedszkolne miały równy dostęp do proponowanych przez nas form. Dlatego prosimy Was o zwyczajowo przyjęty w naszej placówce kontakt  w przypadku pojawiających się przeszkód i problemów.

Na koniec pragnę prosić Państwa, aby zwrócić uwagę swoim dzieciom, że założone grupy czy tez platformy służą do celów edukacyjnych, a nie do prowadzenia rozmów niezwiązanych z założeniami lekcji.

Uczniom zapewniamy stały dostęp do każdego nauczyciela  codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Dyżur nauczycieli dla rodziców od godz. 14.00 do 15.00 w ustalonym przez wychowawcę dniu tygodnia. W sprawach pilnych całodzienny kontakt mailowy.

Życzę Państwu dużo zdrowia w tym trudnym czasie.

Barbara Polańska

Dyrektor szkoły