"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych prosimy Rodziców o zachęcenie swoich dzieci do samodzielnej nauki w domu oraz odrabiania zadań zleconych przez nauczycieli, udostępnianych na platformach edukacyjnych oraz przesyłanych drogą elektroniczną;.

Okres zawieszenia zajęć nie powinien być czasem na spotkania, wyjazdy, rozrywkę itp. Dzieci ze względu  na bezpieczeństwo zdrowotne powinny pozostać w domu.  W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu ósmoklasisty prosimy szczególnie Rodziców klasy VIII o zachęcanie dzieci do korzystania z materiałów powtórzeniowych.

Poniżej zamieszczamy  informacje  i wskazówki do samodzielnej nauki dla uczniów poszczególnych klas:


 

 Edukacja wczesnoszkolna Klasy 1-3

klasa 1

Proszę Rodziców klasy I, aby czas wolny od zajęć dydaktycznych w szkole dzieci wykorzystały na:

 • Utrwalanie poznanych liter
 • Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu
 • Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 20 ( dzieci mogą ćwiczyć korzystając z platformy mat zoo dla kl. I)- są tam różne zadania tekstowe oraz ćwiczenia na dodawanie i odejmowanie.

klasa 2

Uczniowie mają obowiązek czytać 30 min dziennie teksty z podręcznika. Rodziców proszę o zapisywanie tego faktu na karcie "codziennie czytam".

Dzieci niech też ćwiczą dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 i tabliczkę mnożenia  np. na  stronie internetowej Matzoo klasa 2 (wchodziliśmy już na to na zajęciach komputerowych).

Wychowanie Fizyczne
Wybranie z poniżej zamieszczonych 1 z 3 form aktywności w warunkach domowych wraz zapisem daty i czasu ćwiczeń w okresie od 16-25 Marca:
1. Porannne Ćwiczenia dla dzieci (polecam szczególnie dla klasy II) -  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shvagerfm.Kids 
2. Full Body Exercises -  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HomeFitness.FullBodyExercises  

 1. 3. Kanał na YT - Fitty Kid    https://www.youtube.com/channel/UCMcxK1I5HhaZjM8HAg9uveQ/videos
  Dodatkowo klasy V - powtórzyć zakres materiału dotyczący przepisów z gier zespołowych. 
  Zachęcam także do indywidualnych spacerów oraz mierzenia dziennej aktywności przy pomocy aplikacji krokomierz - https://play.google.com/store/apps/details?id=pedometer.steptracker.calorieburner.stepcounter


 

klasa 3

W związku z odwołanymi zajęciami w szkole uczniowie klasy III proszeni są o powtórzenie i utrwalenie wiadomości w domu tzn.
- doskonalić technikę głośnego czytania z zachowaniem znaków przestankowych

- czytać codziennie pół strony z wybranej książki i notować w założonym dodatkowym zeszycie (każde czytanie potwierdza rodzic podpisem)
- ćwiczyć pisanie ze słuchu i z pamięci
- umieć wyróżniać w zdaniu wyrazy określające czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek
- rozwijanie zdań
- ćwiczyć układanie zdań
-ułożyć i napisać w dodatkowym zeszycie ogłoszenie, zaproszenie i krótkie opowiadanie na dowolny temat
Z edukacji matematycznej:
- ćwiczyć i doskonalić technikę liczenia do100 i 1000
- mnożenie i dzielenie w zakresie 100
- rozwiązywanie zadań tekstowych
Można wykorzystać stronę internetową mat-zoo -  klasa III oraz wykonywać zadania dodatkowe, które znajdują się w ćwiczeniach pt: „Nowi tropiciele” część IV


Język angielski Klasy 1-3

-utrwalenie i powtórzenie poznanego słownictwa ;

Klasa 1 do lekcji 32

Klasa 2 do lekcji 26

Klasa 3 do lekcji 26

- uzupełnienie materiałów ćwiczeniowych;


Klasa 4

Język polski

do dnia 17 marca br. na stronie www.padlet.com/annawdziadkowiec/naszpolski pojawią się materiały do ćwiczeń na czas kwarantanny.

Język angielski

Uczniowie powinni wykonać zadania na platformie Oxford Online Practice:

 – odmiana Have got,

Proszę systematycznie sprawdzać wiadomości na grupach, gdyż, jeśli zajdzie taka potrzeba, kolejny materiał i zdania do wykonania będą dosyłane.

Nowe! Klasy Bardzo proszę o wklejenie do wyszukiwarki poniższego linku i wykonanie zadań. Dobrej zabawy!
http://linoit.com/users/AnielaTekiela/canvases/EnglishClassA1plusINSPIRACJA?fbclid=IwAR1Fo7sizcr9EQlwCjvta0faaDZFQfohPqC1PK_2Be68_rBqebKYdy-n9is

Historia

Przypomnienie i powtórzenie 3 ostatnich tematów.

Lekcja: Jak odkrycia Mikołaja Kopernika zmieniły świat?

Dowiem się więcej o Mikołaju Koperniku i czasach, w których żył.

https://epodreczniki.pl/a/mikolaj-kopernik---czlowiek-renesansu/D11Ft5XjJ 

https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2456299,Jak-odkrycia-Mikolaja-Kopernika-zmienily-swiat 

http://platforma.historiadlapolonii.pl/lessons/hzd/72/1

 https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4

Matematyka

Uczniowie klasy IV uzupełniają ćwiczenia z matematyki str. 70 oraz utrwalają poznany materiał o ułamkach zwykłych.

Przyroda

Temat o ukształtowaniu terenu i skałach + ćwiczenia.

Proszę o skorzystanie ze strony www.epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/przyroda i wyszukanie tematów związanych z pogodą, ciałem człowieka i utrwalenie sobie poznanych do tej pory wiadomości.

Informatyka

Uczniowie kl. IV i kl. Va rysują pejzaż wiosenny w programie Paint.

Technika:

Uczniowie utrwalają poznany materiał z działu: „ Rowerzysta na drodze”.

Religia

Uczniowie powtarzają  Stacje drogi krzyżowej.  

Na stronie www.learningapps.org znajdźcie temat Religia i wyszukajcie sobie zadania związane z Wielkim Postem i małym katechizmem (przykazania, prawdy wiary, sakramenty, grzechy główne)

Plastyka

Proszę pracować nad konkursem plastycznym JAN PAWEŁ II BYŁ,JEST I BĘDZIE

Lekcja : Kompozycja obrazu – układ elementów w pracy plastycznej

   https://epodreczniki.pl/a/linia-i-kreska-jako-srodki-wyrazu-plastycznego/DkHkQQkj0

Proszę wykonać pracę na temat ,,Pani wiosna" używając tylko linii i kreski.

Muzyka

- ćwiczyć konkurs muzyczny PIEŚNI RELGIJNE ZWIĄZANE Z JANEM PAWŁEM II

- proszę ćwiczyć na flecie utwór ,,Sarna"

 Wychowanie fizyczne

-indywidualne spacery, przejażdżki rowerowe oraz ćwiczenia w domu(skakanka, hula-hop);


Klasa 5 a i 5b

Język polski

Proszę o przeczytanie zadanych lektur (Chłopcy z Placu Broni, Katarynka i Janko Muzykant), powtórzenie zasad pisowni ó, u, rz, ż, h, ch oraz powtórzenie wiadomości o poznanych częściach mowy odmiennych i nieodmiennych. Proszę także ułożyć i napisać na kartce A4 baśń wymyśloną przez siebie i narysować do niej ilustrację. Za najciekawsze prace będzie można otrzymać ocenę celującą.

Język angielski

Uczniowie powinni wykonać zadania na platformie Oxford Online Practice:

– Past Simple of verb BE,

Nowe! Bardzo proszę o wklejenie do wyszukiwarki poniższego linku i wykonanie zadań. Dobrej zabawy!
http://linoit.com/users/AnielaTekiela/canvases/EnglishClassA1plusINSPIRACJA?fbclid=IwAR1Fo7sizcr9EQlwCjvta0faaDZFQfohPqC1PK_2Be68_rBqebKYdy-n9is

Matematyka Klasa 5a

Powtórzyć materiał z klasy IV z działu ułamki dziesiętne np na stronie internetowej  https://www.matzoo.pl/klasa4  

Następnie wykonać zadania w swoich ćwiczeniach strona 68-71.

Na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty4 , po wybraniu przedmiotu Matematyka, znajdziecie materiały i ćwiczenia dotyczące tematów:

 Zapisywanie ułamków dziesiętnych  https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-liczb-dziesietnych/D9jp590Uw

 Porównywanie ułamków dziesiętnych https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-liczb-dziesietnych/DkRgZM3GM

https://epodreczniki.pl/a/przedstawianie-wyrazen-dwumianowanych-za-pomoca-liczb-dziesietnych/DkmzqVGg .

Proszę   zapoznać się  z tymi materiałami.

Matematyka Klasa 5 b

Moi drodzy,

dostaliście ode mnie w ubiegłym tygodniu szereg zadań do powtórki. Myślę, że to wystarczy na dwa tygodnie. Gdyby ktoś miał problem, to polecam stronę pistacja.tv.pl lub proszę o kontakt. Wykorzystajcie ten czas pracowicie i trzymajcie się zdrowo :)

Historia

Lekcja: Początki państwa polskiego. Chrzest Polski

Dowiem się dlaczego Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu.

https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7 

https://www.youtube.com/channel/UCuXGeP9UO0y6-iR9T2WswBQ  

Lekcja: Polska Bolesława Chrobrego

Dowiem się kto i dlaczego został pierwszym królem Polski.

https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/Dx1Usn8MO 

Geografia

Bardzo proszę wszystkich, żeby na stronie www.learningapps.org poszukać sobie w zakładce Geografia, geograficznych quizów, zagadek i poćwiczyć odpowiednio do tematów czyli:

 – mapa, Polska (krajobrazy, województwa), lądy i oceany, współrzędne geograficzne

Możecie również skorzystać ze strony www.epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia Tam znajdziecie pomoc, filmy, ćwiczenia sprawdzające.

Życzę zdrowia i owocnej pracy.

Biologia

Klasa 5a

Zaczynamy nowy dział „Tkanki i organy roślinne”.

Proszę o zapoznanie się z tematami:

 1. Tkanki roślinne, w podręczniku oraz materiałami na stronie: Budowa wewnętrzna roślin - https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/DJHIr0Bsn
 2. Korzeń – organ podziemny rośliny, w podręczniku oraz materiałami na stronie: Korzeń - https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb

Do obu tematów proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.

Zapraszam uczniów na padletahttps://padlet.com/aneta_wrobel/7u2hfzzne6hu
Znajdziecie tam aktualne informacje na temat Waszych lekcji z biologii

Klasa 5b

Kontynuujemy tematy z działu „Tkanki i organy roślinne”.

Proszę o zapoznanie się z lekcjami:

 1. Korzeń – organ podziemny rośliny, w podręczniku oraz materiałami na stronie: Korzeń - https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb

Do obu tematów proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.

 1. Pęd. Budowa i funkcje łodygi, w podręczniku oraz materiałami na stronie: Łodyga - https://epodreczniki.pl/a/lodyga/D13C5RmGC

Do obu tematów proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.

Zapraszam uczniów na padletahttps://padlet.com/aneta_wrobel/7u2hfzzne6hu
Znajdziecie tam aktualne informacje na temat Waszych lekcji z biologii

Informatyka

Klasa 5a

Uczniowie  rysują pejzaż wiosenny w programie Paint.

Klasa 5b

Zalogujcie się na Kodable.com znacie tę stronę. Dodane macie tam kilka zadań. Kod klasy: klasa4k (gdyby ktoś zapomniał)

Technika:

Uczniowie kl. V utrwalają poznany materiał z działu: „ Rysunek techniczny”.

Religia

Uczniowie powtarzają Stacje drogi krzyżowej.  

Na stronie www.learningapps.org znajdźcie temat Religia i wyszukajcie sobie zadania związane z Wielkim Postem i małym katechizmem (przykazania, prawdy wiary, sakramenty, grzechy główne)

Proszę o przeczytanie przypowieści Pana Jezusa (o uczcie, o siewcy, o gorczycy i pannach rozsądnych i nieroztropnych, miłosiernym samarytaninie i synu marnotrawnym)

Plastyka

Proszę pracować nad konkursem plastycznym JAN PAWEŁ II BYŁ,JEST I BĘDZIE

klasa 5

Lekcja : Dzieło sztuki w trzech wymiarach – rzeźba jako bryła. / „Papierowe ptaki”, „Skrzydlate, fantastyczne zwierzęta”

https://epodreczniki.pl/a/bryla---uprzestrzennienie-plaszczyzny/Df2UYArBp 

- proszę wykonać z różnych papierów przestrzennego ptaka

Muzyka

Ćwiczyć konkurs muzyczny PIEŚNI RELGIJNE ZWIĄZANE Z JANEM PAWŁEM II

Proszę ćwiczyć na flecie ,,Kiedy święci idą do nieba" podręcznik str.99

Wychowanie Fizyczne
Wybranie z poniżej zamieszczonych 1 z 3 form aktywności w warunkach domowych wraz zapisem daty i czasu ćwiczeń w okresie od 16-25 Marca:
1. Porannne Ćwiczenia dla dzieci (polecam szczególnie dla klasy II) -  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shvagerfm.Kids 
2. Full Body Exercises -  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HomeFitness.FullBodyExercises  

 1. 3. Kanał na YT - Fitty Kid    https://www.youtube.com/channel/UCMcxK1I5HhaZjM8HAg9uveQ/videos
  Dodatkowo klasy V - powtórzyć zakres materiału dotyczący przepisów z gier zespołowych. 
  Zachęcam także do indywidualnych spacerów oraz mierzenia dziennej aktywności przy pomocy aplikacji krokomierz - https://play.google.com/store/apps/details?id=pedometer.steptracker.calorieburner.stepcounter

Klasa 6a i 6b

Język polski

Do dnia 17 marca br. na stronie www.padlet.com/annawdziadkowiec/naszpolski pojawią się materiały do ćwiczeń na czas kwarantanny.

Język angielski

Uczniowie  powinni wykonać zadania na platformie Oxford Online Practice:

 – will i going to,

Proszę systematycznie sprawdzać wiadomości na grupach, gdyż, jeśli zajdzie taka potrzeba, kolejny materiał i zdania do wykonania będą dosyłane.

Wszystkie klasy 4-8 zachęcam do wejścia na rządową stronę https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje,  gdzie mozecie znaleźć ciekawostki, gry, quizy w języku angielskim odpowiednio do swojego poziomu.

Historia

Przypomnienie i powtórzenie 3 ostatnich tematów.

Lekcja : Czasy Stanisławowskie

Czy Stanisław August Poniatowski był dobrym królem?

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/Dcb4kZdTc 

http://www.scholaris.pl/frontend,4,88702.html  

Matematyka 6 a

Moi drodzy,

Będziemy się uczyć matematyki wykorzystując znaną wam doskonale platformę khanacademy. Gdyby ktoś zapomniał – poniżej instrukcja.

Jak przystąpić do klasy, założonej przeze mnie na portalu Khan Academy?

1 Przejdź do khanacademy.org/join – zaloguj się na swoje kont (to samo, co na informatyce)

2 Wprowadź kod klasy i kliknij "Dodaj" Kod klasy: V9STQ9T6

3 Jeśli nie masz jeszcze konta w portalu Khan Academy, kliknij na "Utwórz nowe konto". Wprowadź datę urodzenia, a następnie zarejestruj się za pomocą konta Google, adresu mailowego Twojej szkoły, lub tworząc swój własny login.

4 Wpisz swój poziom (np. 6 klasa) i przedmiot MATEMATKA. Możesz od razu zacząć się uczyć!

Proszę dołączyć do klasy, a następnie zobaczycie na swoim koncie zadania z matematyki na najbliższe dwa tygodnie. Oczywiście, zadania są poprzedzone odpowiednimi materiałami i filmami, więc polecam najpierw się z nimi zapoznać. Poćwiczcie dział: Liczby ujemne (bez tematu układ współrzędnych) oraz dział Liczby ujemne: dodawanie i odejmowanie. Powodzenia.

Matematyka Klasa 6b

Uczniowie mają obowiązek powtórzyć materiał z klasy 5 Liczby całkowite oraz wykonać poniższy  test  sprawdzający: liczby całkowite -powtórka

Geografia

Turystyka w Europie J + ćwiczenia.

Proszę poćwiczyć na stronie www.online.seterra.com lub www.gry-geograficzne.pl rozmieszczenie państw Europy i stolic.

Bardzo proszę wszystkich, żeby na stronie www.learningapps.org poszukać sobie w zakładce Geografia, geograficznych quizów, zagadek i poćwiczyć odpowiednio do tematów czyli:

współrzędne geograficzne (powtórka), układ słoneczny i Europa (państwa, przyroda, gospodarka)

Możecie również skorzystać ze strony www.epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia Tam znajdziecie pomoc, filmy, ćwiczenia sprawdzające.

Życzę zdrowia i owocnej pracy.

Biologia

Klasa 6a

Kontynuujemy tematy z działu „Kręgowce zmiennocieplne”.

Proszę o zapoznanie się z lekcjami:

 1. Płazy – przegląd i znaczenie, w podręczniku oraz materiałami na stronie: Płazy - https://epodreczniki.pl/a/plazy/Db2taTFhK
 2. Gady – kręgowce, które opanowały ląd, w podręczniku oraz materiałami na stronie Gady – mistrzowie przetrwania w środowisku lądowym - https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/D1C7YooNc

Do obu tematów proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.

Zapraszam uczniów na padletahttps://padlet.com/aneta_wrobel/7u2hfzzne6hu
Znajdziecie tam aktualne informacje na temat Waszych lekcji z biologii

Klasa 6 b

Kontynuujemy tematy z działu „Kręgowce zmiennocieplne”.

Proszę o zapoznanie się z lekcjami:

 1. Płazy – przegląd i znaczenie, w podręczniku oraz materiałami na stronie: Płazy – zwierzęta wodno-lądowwe - https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM
 2. Płazy – przegląd i znaczenie, w podręczniku oraz materiałami na stronie: Płazy - https://epodreczniki.pl/a/plazy/Db2taTFhK

Do obu tematów proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.

Zapraszam uczniów na padletahttps://padlet.com/aneta_wrobel/7u2hfzzne6hu
Znajdziecie tam aktualne informacje na temat Waszych lekcji z biologii

Informatyka Klasa 6a i 6b

Uzupełnijcie proszę zaległości na khanacademy (jak ktoś ma). Każdy powinien mieć skończone te zadania z króliczkiem i żabką oraz projekt obiadkuJ. Wy wiecie, o co chodzi. Jeżeli ktoś ma ochotę i da radę, to proszę robić kolejny temat – wyzwanie. Ten po żabce.

Technika:

 • Uczniowie kl. IV utrwalają poznany materiał z działu: „ Rowerzysta na drodze”.
 • Uczniowie kl. V utrwalają poznany materiał z działu: „ Rysunek techniczny”.
 • Uczniowie kl. IV utrwalają poznany materiał z działu: „ Rysunek techniczny”.

Religia

Uczniowie powtarzają Stacje drogi krzyżowej.  

Na stronie www.learningapps.org znajdźcie temat Religia i wyszukajcie sobie zadania związane z Wielkim Postem i małym katechizmem (przykazania, prawdy wiary, sakramenty, grzechy główne)

Tworzymy awatara postaci świętego lub świętej. Korzystamy ze strony www.voki.com a link przesyłamy na www.padlet.com/beniaw75/patron 

Plastyka

Lekcja: O walorze. „Portret jak czarno-białe zdjęcie”

- proszę wykonać swój portret w technice dowolnej, czarno-białej

Muzyka

Ćwiczyć konkurs muzyczny PIEŚNI RELGIJNE ZWIĄZANE Z JANEM PAWŁEM II

-proszę ćwiczyć na flecie ,,Zuzia lalka nieduża" str.27

Wychowanie fizyczne

-indywidualne spacery, przejażdżki rowerowe oraz ćwiczenia w domu(skakanka, hula-hop);


Klasa 7

Język polski

Do dnia 17 marca br. na stronie www.padlet.com/annawdziadkowiec/naszpolski pojawią się materiały do ćwiczeń na czas kwarantanny.

Język angielski

Uczniowie powinni wykonać zadania na platformie Oxford Online Practice:

 – I tryb warunkowy i ćwiczenia, które zostały wysłane na grupę,

                - praca pisemna - blog; ćw. 5 str. 75 podręcznik.

W ramach zabaw z językiem angielskim klasy 7 i 8 proszę o poćwiczenie do zbliżającego się egzaminu.  W tym celu przesyłam wam dwa kolejne zestawy  (na padlecie).  Macie możliwość sprawdzenia swoich wyników (zachęcam rodziców do zapoznania się z nimi), jednak prace pisemne proszę odesłać na maila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do 29 marca 2020. Good luck!

https://padlet.com/jolahob/fz1l4vxrwweq

Proszę systematycznie sprawdzać wiadomości na grupach, gdyż, jeśli zajdzie taka potrzeba, kolejny materiał i zdania do wykonania będą dosyłane.

Prace pisemne proszę przesłać drogą mailową do 20.03.2020 r.

Wszystkie klasy 4-8 zachęcam do wejścia na rządową stronę https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje,  gdzie mozecie znaleźć ciekawostki, gry, quizy w języku angielskim odpowiednio do swojego poziomu.

Język niemiecki

Klasa VII - Materiały dostępne pod poniższym linkiem dotyczą rozdziału Das ist meine Familie. Po powrocie do szkoły będziemy pisać na ich podstawie sprawdzian. Proszę dodatkowo przeczytać informacje z podręcznika ze str. 52-53 oraz wykonać ćwiczenia ze str. 54-55.

https://1drv.ms/w/s!Ahh8b91STUXfgw2t9289oso7gEUo?e=m7wgwH

Historia

Przypomnienie i powtórzenie 3 ostatnich tematów.

Matematyka

Uczniowie klasy VII uzupełniają ćwiczenia z matematyki do rozdziału: „Liczby spełniające równania”(str. 46) oraz utrwalają poznany materiał rozwiązując dwa próbne egzaminy ósmoklasisty.

Geografia

Kontynuujemy tematy z działu „Rolnictwo i przemysł Polski”.

Proszę o zapoznanie się z lekcjami w podręczniku oraz na stronie:

 1. Produkcja roślinna: https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-upraw-na-terenie-polski/DdXXMlxIp
 2. Produkcja zwierzęca: https://epodreczniki.pl/a/chow-i-hodowla-zwierzat-w-polsce/DwN790Alx
 3. Zmiany w polskim przemyśle: https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DKjGKWrpH
 4. Energetyka: https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/DZ9m3Dvd0
 5. Gospodarka morska: https://epodreczniki.pl/a/gospodarka-morska/D2ODFx1ux

Proszę o uzupełnienie zadań w zeszycie ćwiczeń.

Zapraszam uczniów na padleta: https://padlet.com/aneta_wrobel/35tv4ppxxxd6 
Znajdziecie tam aktualne informacje na temat Waszych lekcji z biologii i geografii.

Biologia

Kontynuujemy tematy z działu „Układ oddechowy i wydalniczy”.

Proszę o zapoznanie się (przypomnienie sobie wiadomości) z lekcji:

 1. Na czym polega oddychanie? https://epodreczniki.pl/a/na-czym-polega-oddychanie/D5k0d1wIo
 2. Jak oddychamy: https://epodreczniki.pl/a/jak-oddychamy/D1GHkgSmK
 3. Profilaktyka chorób układu oddechowego:https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-oddechowego/DNN5ltUvz
 4. Układ moczowy: https://epodreczniki.pl/a/uklad-moczowy/DdqSJxj2r
 5. Profilaktyka układu moczowego: https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-moczowego/D13TqDQKN

 

Proszę o korzystanie z podręcznika oraz uzupełnienie zadań w zeszycie ćwiczeń.

Zachęcam do wykonania zadań sprawdzających w e-podręczniku.

Zapraszam uczniów na padleta: https://padlet.com/aneta_wrobel/35tv4ppxxxd6 
Znajdziecie tam aktualne informacje na temat Waszych lekcji z biologii i geografii.

Fizyka

Układamy krzyżówkę , która obejmuje wiadomości, które w podręczniku są na stronach od 137 do 168. W krzyżówce ma znaleźć się minimum 10 haseł. Forma krzyżówki dowolna.

Powtarzamy wiadomości , które są z bieżącego działu.

Chemia

Wypełnić ćwiczenia – strony od 63 do 72.

Pomagamy sobie informacjami z książki o powietrzu i właściwościach tlenu.

Powtarzamy wiadomości , które są z bieżącego działu.

Przypominam , że klasa VII ma do napisania sprawdzian z chemii z działu wiązania. Jest on obszerny i nie łatwy. Będziemy go pisać zaraz po powrocie do szkoły.

Informatyka

Dokończcie proszę te prezentacje (w parach), które zaczęliśmy na zajęciach. Po skończeniu proszę o udostępnienie dla mnie. Wówczas ocenię.

Religia

Plastyka

- proszę pracować dalej nad pracą ,,przepis na budyń" 

Muzyka

- proszę, aby osoby, które nie zagrały utworu z TITANICA ćwiczyły go. str.71

Wychowanie fizyczne

-indywidualne spacery, przejażdżki rowerowe oraz ćwiczenia w domu(skakanka, hula-hop);


Klasa 8

Język polski

Proszę o zrobienie wszystkich testów, które otrzymaliście w formie papierowej, napisanie wypracowania na zadany temat na kartce w formacie A4 oraz listu motywacyjnego na takim samym formacie. Prace będą sprawdzane i oceniane. Przypomnijcie sobie także treść wszystkich lektur obowiązkowych z klasy 7 i 8 . Treść będzie sprawdzana i oceniana.

Język angielski

Uczniowie powinni wykonać zadania na platformie Oxford Online Practice:

– próbny sprawdzian i ćwiczenia, które zostały przekazane klasie,

 - unity 9-12 na platformie Oxford

  - praca pisemna – email; ćw. 5 str 123 podręcznik.

W ramach zabaw z językiem angielskim klasy 7 i 8 proszę o poćwiczenie do zbliżającego się egzaminu.  W tym celu przesyłam wam dwa kolejne zestawy  (na padlecie).  Macie możliwość sprawdzenia swoich wyników (zachęcam rodziców do zapoznania się z nimi), jednak prace pisemne proszę odesłać na maila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do 29 marca 2020. Good luck!

https://padlet.com/jolahob/fz1l4vxrwweq

Proszę systematycznie sprawdzać wiadomości na grupach, gdyż, jeśli zajdzie taka potrzeba, kolejny materiał i zdania do wykonania będą dosyłane.

Prace pisemne proszę przesłać drogą mailową do 20.03.2020 r.

Wszystkie klasy 4-8 zachęcam do wejścia na rządową stronę https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje,  gdzie mozecie znaleźć ciekawostki, gry, quizy w języku angielskim odpowiednio do swojego poziomu.

Język niemiecki

Klasa VIII - Materiały dostępne pod poniższym linkiem dotyczą rozdziału Zu Hause. Po powrocie do szkoły będziemy pisać na ich podstawie sprawdzian. Proszę dodatkowo przeczytać informacje z podręcznika ze str. 54-55 oraz wykonać ćwiczenia ze str. 56-57.

https://1drv.ms/w/s!Ahh8b91STUXfgwvbEpXRaVRNfQbG?e=fkcP9b

Matematyka 

Od jakiegoś czas, a właściwie od kilku miesięcy na zajęciach ćwiczyliśmy pracę zalną wykorzystując do tego dostępne zasoby sieciowe, m.in. khanacademy czy ostatnio Dysk Google. Podkreślałam wtedy, że umiejętność pracy zdalnej będzie każdemu z Was kiedyś, w przyszłości z pewnością każdemu potrzebna. Mówiąc w przyszłości...nie myślałam, że tak szybko praca zdalna stanie się koniecznością.(To taka refleksja na dzisiaj)

Historia

Przypomnienie i powtórzenie 3 ostatnich tematów.

Biologia

Kontynuujemy tematy z działu „Podstawy ekologii”.

Proszę o zapoznanie się (przypomnienie sobie wiadomości) z lekcji:

 1. Zależności pokarmowe między organizmami w podręczniku oraz materiałami na stronie::
 2. https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/D8y1yJaSy
 3. Film: https://epodreczniki.pl/a/film/DVNFAO0x8
 1. Ekosystem - obieg materii i przepływ energii w podręczniku oraz materiałami na stronie:
 2. https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---obieg-materii-i-przeplyw-energii/DvPg1G4FH
 3. https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Dh2kdGlQN
 4. Podsumowanie działu – proszę o wykonanie w zeszycie zadań – „Sprawdź czy potrafisz” str. 133-135
Zapraszam uczniów na padletahttps://padlet.com/aneta_wrobel/7u2hfzzne6hu
Znajdziecie tam aktualne informacje na temat Waszych lekcji z biologii

Geografia

Kontynuujemy tematy z działu „Ameryka Północna i Ameryka Południowa”.

Proszę o zapoznanie się z lekcjami w podręczniku oraz na stronie:

 1. Ludność Ameryki
 2. Urbanizacja w Ameryce: https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa---zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH
 3. Mapa polityczna Ameryki Płn. i Ameryki Płd. /aplikacja Seterra https://online.seterra.com/pl

Proszę o uzupełnienie zadań w zeszycie ćwiczeń.

Fizyka

Układamy krzyżówkę , która obejmuje wiadomości, które w podręczniku są na stronach od 101 do 135. W krzyżówce ma znaleźć się minimum 10 haseł. Forma krzyżówki dowolna. Hasło krzyżówki ma dotyczyć tematyki z prądu elektrycznego.

Powtarzamy wiadomości , które są z bieżącego działu.

Chemia

Wypełnić ćwiczenia – strony od 65 do 73.

Pomagamy sobie informacjami z książki o alkanach, alkenach i alkinach.

Rozwiązujemy test powtórzeniowy w książce na stronie 141-144.

Powtarzamy wiadomości , które są z bieżącego działu.

Klasa VIII będzie miała po powrocie sprawdzian z węglowodorów.

Informatyka

Dokończcie proszę te prezentacje (w parach), które zaczęliśmy na zajęciach. Po skończeniu proszę o udostępnienie dla mnie. Wówczas ocenię.

Religia

Wychowanie fizyczne

-indywidualne spacery, przejażdżki rowerowe oraz ćwiczenia w domu(skakanka, hula-hop);


Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci NarodowejSerwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom