"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

 Program Euroweek jest międzynarodowym programem, który ma na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych u  uczestników obozu. Organizatorzy i wolontariusze  poprzez stosowanie różnorodnych technik, podejście formalne, nieformalne i ponadkulturowe starają się dotrzeć do najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży i rozwinąć najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Językiem do komunikacji jest głównie język angielski.               

To już niemalże tradycja, że uczniowie naszej szkoły, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności językowe i społeczne corocznie uczestniczą w obozie językowym ‘Euroweek’. 5 dni tylko zabawy, różnorodnych ćwiczeń i konkurencji, a wszystko w języku angielskim!. Niesamowita atmosfera panująca na obozie, pomysły, energia wolontariuszy pochodzących z różnych krajów sprawiają, że nasi uczniowie chcą wracać tam co rok, a każdy wyjazd niejednokrotnie kończy się łzami żalu.

Wszystkich chętnych, pragnących przełamać barierę językową i  porozumiewać się bez przeszkód w języku angielskim, a jednocześnie dobrze się bawić zapraszamy  już w przyszłym roku (kwiecień 20120) do Międzygórza.

 Jolanta Hobot, Małgorzata Cichoń