"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

pedagog2 

PEDAGOG SZKOLNY 

 

  

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK                   8:30- 11:50, 12:35 - 13:45

WTOREK                             8:30-10:15, 11:00-12.55, 13:40-14:00

ŚRODA                                8:25-10:15, 11:00 - 11:50, 12:35-14:00

CZWARTEK                         8:25 - 13:00

PIĄTEK                               8:25 - 11:50, 12:35-12:55, 13:40-14:00

Kontakt:
tel.: 12 274 80 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rozmowa rodziców z pedagogiem poza godzinami pracy pedagoga szkolnego jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej przez pedagoga szkolnego:

  • Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne dla uczniów i rodziców,
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów przejawiających: trudności w nauce, specyficzne zaburzenia w uczeniu się (dysleksja), zaburzenia zachowania- nieśmiałość, lęk, agresja, nadpobudliwość psychoruchowa oraz inne,
  • Diagnoza sytuacji rodzinnej i pomoc w rozwiązaniu trudności,
  • Diagnoza postaw rodzicielskich,
  • Interwencja kryzysowa.

Wybrane placówki i instytucje do których również możesz zwrócić się po pomoc:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Myślenicach 

Betania- Parafialny zespół Caritas w Myślenicach

Telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie oraz Telefoniczna poradnia prawna 

Telefon Kryzysowy 116 123

 Przeczytaj:

BEZPIECZNE WAKACJE

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Bezpieczeństwo nad wodą- broszura dla dzieci

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY- Ty również możesz pomóc !

Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania dziecka. Sprawcami przemocy wobec dzieci często są bliskie mu osoby, także rodzice. Przemoc wobec dzieci nie jest powiązana ze statusem społecznym, czy materialnym rodziny, może zdarzyć się w każdym środowisku.

Jeśli:
- wciąż słyszysz płacz dziecka za ścianą;
- widzisz dziecko, które często jest posiniaczone;
- znasz dziecko, które jest zaniedbane lub zamknięte w sobie;
- jesteś świadkiem poniżania dziecka przez dorosłych;

Zareaguj !

Czasem trudno zdecydować się, co zrobić. Możesz nie mieć pewności, czy dziecko jest ofiarą krzywdzenia. Niepokojący wygląd i zachowanie dziecka mogą przecież nie mieć związku z krzywdzeniem - dzieci są posiniaczone, bo często się przewracają, małe dzieci często płaczą. Czasami po prostu nie chcesz wchodzić w konflikt z sąsiadami lub uważasz, że swoją interwencją dodatkowo pogorszysz sytuację dziecka. Martwisz się, że w skutek Twoich działań rodzina rozpadnie się, a dziecko trafi do domu dziecka... W takiej sytuacji wiele osób dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie nie wtrącać się.

Pamiętaj jednak, że być może jesteś jedyną osobą, która może dziecku pomóc ! Jeśli nie jesteś pewna/y, czy Twoje podejrzenia są słuszne, możesz zwrócić się do instytucji, które mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się w domu dziecka i jeśli jest taka potrzeba udzielić pomocy dziecku i rodzicom. Ale żeby instytucje te mogły zacząć działać, muszą otrzymać informację, że dane dziecko lub rodzina potrzebuje wsparcia.

Dlatego Twoja reakcja jest bardzo ważna!

(Fundacja Dzieci Niczyje)

W podanym niżej adresie (linku) strony internetowej znajdziesz informacje o tym jak rozpoznać przejawy przemocy, jakie są jej rodzaje i jak im przeciwdziałać.

Przemoc wobec dziecka w rodzinie- Fundacja Dzieci Niczyje

Procedura "NIEBIESKIEJ KARTY"

Wychowanie BEZ PRZEMOCY

Słowa ranią na całe życie

BEZPIECZEŃSTWO ONLINE

"Popularyzacja internetu w zdecydowany sposób przyczyniła się do zmiany aktywności współczesnego człowieka. Wirtualne środowisko w jednakowym stopniu zaczęło wkraczać w ważne obszary funkcjonowania ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. Komputer i internet dały dzieciom wręcz nieograniczoną możliwość na realizację podstawowej aktywności, jaką jest zabawa. Granica wieku, w jakim dzieci rozpoczynają swoją przygodę z komputerem stale maleje. W związku z tym niezmiernie ważne staje się dotrzymywanie kroku nowym technologiom i zagrożeniom, które są z nimi związane" (Fundacja Dzieci Niczyje).

W podanym niżej adresie strony internetowej znajdziesz ważne informacje na temat tego jak chronić dzieci przed zagrożeniami bezpieczeństwa online oraz jak pomagać dzieciom, które doświadczyły niebezpiecznych sytuacji online.

Bezpieczeństwo online- Fundacja Dzieci Niczyje

WYCHOWANIE, TRUDNOŚCI DZIECKA W NAUCE

Gdy dziecko ma trudności w  czytaniu, pisaniu i liczeniu

Co sprawia, że jesteśmy lepszymi rodzicami ?

Czym jest nadpobudliwośc? Jak sobie z nią radzić ?

Ogólne wskazówki dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze

Rodzice i szkoła- porady

Rodzicu pamiętaj!- informacje

Jak nawiązać prawidłowe relacje ze swoim dzieckiem? - metody postepowania

Postawy rodzicielskie według Marii Ziemskiej