"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

UWAGA medium 7moevnh8Lista dzieci przyjętych do Punktu i Oddziału Przedszkolnego
przy SP 3 Pcim 
na rok szkolny 2019/2020

Lista dzieci przyjętych... na rok szk. 2019/2020.pdf

 


  

DyrekcjaSzkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu ogłasza postępowanie rekrutacyjne 
do klasy I oraz Punktu i Oddziału Przedszkolnego
przy SP 3 Pcim 
na rok szkolny 2019/2020

Szczegóły oraz niezbędne druki dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły,  u wychowawców grup oraz  na stronie internetowej szkoły.

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

1. 04 lutego 2019 r. – 11 lutego 2019 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2019/2020

2. 18 lutego 2019 r. – 8 marca 2019 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w r.szk. 2019/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów.

3. 15 marca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

4. Do 15 marca 2019 r.- przyjmowanie kart zapisu do pierwszej klasy

5. Od 29 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r. -rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.


Do pobrania:
Karta zapisu dziecka do klasy I

Zarządzenie Wójta Gminy Pcim w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na rok szk. 2018/2019
Deklaracja o kontyuowaniu wychowania przedszkolnego(dla dzieci które uczęszczają do przedszkola)
Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola (dla dzieci, które  nie uczęszczaja do przedszkola)

Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o zatrudnieniu
Pozostałe oświadczenia