"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

UWAGA medium 7moevnh8Lista dzieci przyjętych do Punktu i Oddziału Przedszkolnego
przy SP 3 Pcim 
na rok szkolny 2020/2021

Lista dzieci przyjętych... na rok szk. 2020/2021.pdf

W zawiązku z ustalonym harmonogramem czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 przyjętym zarządzeniem nr 7/2020 Wójta Gminy Pcim z dnia 28 stycznia 2020 r. i zapisem w zał. nr 1 i zał. nr 2 dotyczącym potwierdzenia przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia prosimy o dokonywanie potwierdzeń na adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Temat wiadomości: Potwierdzenie woli-imię i nazwisko dziecka

Treść wiadomości:

 „Potwierdzam wolę zapisu dziecka .............................................................ur..................................w.................................

                                                                                                ( imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia)

do Punktu/Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu z siedzibą Pcim 598, 32-432 Pcim do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

..............................................................................................

( data , imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)”

 


  

DyrekcjaSzkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu ogłasza postępowanie rekrutacyjne 
do klasy I oraz Punktu i Oddziału Przedszkolnego
przy SP 3 Pcim 
na rok szkolny 2020/2021

Szczegóły oraz niezbędne druki dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły,  u wychowawców grup oraz  na stronie internetowej szkoły.

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

1. 10 lutego 2020 r. – 17 lutego 2020 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2020/2021

2. 25 lutego 2020 r. – 13 marca 2020 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w r.szk. 2021/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów.

3. 27 marca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

4. Do 16 marca 2020 r.- przyjmowanie kart zapisu do pierwszej klasy

5. Od 14 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. -rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.


Do pobrania:
Karta zapisu dziecka do klasy I

Zarządzenie Wójta Gminy Pcim w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na rok szk. 2020/2021

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego(dla dzieci które uczęszczają do przedszkola)
Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola (dla dzieci, które  nie uczęszczaja do przedszkola)

Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o zatrudnieniu
Pozostałe oświadczenia