"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

UWAGA medium 7moevnh8

   Lista dzieci przyjętych do Punktu i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu         


DyrekcjaSzkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu ogłasza postępowanie rekrutacyjne 
do klasy I oraz Punktu i Oddziału Przedszkolnego
przy SP 3 Pcim 
na rok szkolny 2022/2023

Szczegóły oraz niezbędne druki dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły,  u wychowawców grup oraz  na stronie internetowej szkoły.

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023

  1. 17 lutego 2022 r. – 23 lutego 2022 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2022/2023
  2. 03 marca 2022 r. – 17 marca 2022 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w r.szk. 2022/2023 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów.
  3. 01 kwietnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  4. Do 11 marca 2022 r.- przyjmowanie kart zapisu do pierwszej klasy
  5. Od 09 maja 2022 r. do17 maja 2022 r. -rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Pcim z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023

   Regulamin Rekrutacji do Punktu  i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Karta zapisu dziecka do klasy I
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego(dla dzieci które uczęszczają do przedszkola)
Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola (dla dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola)

Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o zatrudnieniu
Pozostałe oświadczenia