Przewodnicząca : Magdalena Borowska

Zastępca : Małgorzata Rapacz

Skarbnik : Monika Ślósarczyk

Sekretarz : Marcelina Sularz

Komisja Rewizyjna : Agata Druzgała, Edyta Pietrzyk