"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Uczniowie i przedszkolaki są objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Wiener TU S.A. Viennna  Insurance Group.

 Polisa dla uczniów  nr PWC098224

Polisa dla  przedszkolaków nr PWC135940

 Wybrany został  wariant ubezpieczenia  za składkę  35 zł dla przedszkolaków i 41 zł dla uczniów. Ubezpieczenie działa 24/H  na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach

Okres obowiązywania polisy: od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Zgłoszenie szkody:https://wiener.pl/zglos-szkode-online

Jak zgłosić szkodę?

Formularz zgłoszenia szkody

OWU WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Zakres ubezpieczenia NNW -szkoła

Zakres ubezpieczenia NNW - przedszkole