Uczniowie i przedszkolaki są objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA S.A

Nr polisy 998 A 798341

Okres obowiązywania polisy: od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Zgłoszenie szkody: https://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/likwidacja-szkod/formularz-zdrowotny