Usprawiedliwienie...

Zwolnienie z zajęć...

Zgoda na wycieczkę...