"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Pcimiu odbył się VI Gminny Turniej Matematyczny „Mistrzostwa Matematyki”, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Turniej honorowym patronatem objął Wójt Gminy Pcim Pan Piotr Hajduk. Dzieci z pięciu szkół Gminy Pcim miały możliwość rywalizacji, poznania się, integracji międzyszkolnej oraz wymiany doświadczeń.

Turniej wyzwala aktywność uczniów, rozbudza większe zainteresowanie proponowaną problematyką, mobilizuje nauczycieli do wytężonej pracy, której wymiernym efektem stają się zasłużone sukcesy wychowanków.

Zadania były opracowywane tak, aby uczniom miło i przyjemnie upływał czas mozolnej pracy, opatrzone były one w rysunki i ciekawe treści.
Konkurs cieszył się powodzeniem. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań i z niecierpliwością oczekiwali na poszczególne wyniki.


Najlepszymi okazali się:

  1. miejsce: Szkoła Podstawowa w Trzebuni
  2. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Stróży
  3. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu
  4. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży
  5. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu

W konkurencji indywidualnej na najszybciej poprawnie wykonane zadanie zwyciężył Maciej Dąbrowski ze szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży.

Uczniowie reprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy, jednakże nie każdemu udało się pokonać trudności podczas rozwiązywania zadań. Wszyscy jednak wspierali się wzajemnie, w trakcie trwania licznych konkurencji. Turniej wzbudzał wiele emocji, nie tylko wśród dzieci ale też opiekunów. Najbardziej emocjonująca była chyba ostatnia konkurencja określona jako Va Bank, w której grupa sama decydowała za ile punktów zagra (mogli do tego wykorzystać wszystkie punkty, które zdobyli we wcześniejszych konkurencjach). W przypadku, kiedy odpowiedź zespołu na zadanie była błędna, postawiona ilość punktów odejmowana była od początkowego wyniku zespołu. Runda ta okazała się trudna, gdyż oprócz wiedzy, uczestnicy musieli wykazać się nie lada odpornością na stres, umiejętnością podejmowania decyzji, dobrą strategią, rozpoznaniem zamierzeń rywali, niezwykłą wiedzą oraz szybkością w wykonywaniu zadań. Do ostatecznego sukcesu konieczne było stworzenie zgranej grupy i jej dobra współpraca. Przydała się również odrobina szczęścia.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Gminnych „Mistrzostw Matematyki”. Szczególne podziękowanie kierujemy do Pana Piotra Hajduka – Wójta Gminy Pcim, Pana Władysława Kurowskiego, Jury konkursu – Pani Bernadetcie Żabie – Guśpiel, Pani Paulinie Róg, Pani Jolancie Hobot, naszym ekspertom – Pani M. Żurek, Pani U. Handzlik, Pani M. Dyląg, Pani M. Druzgale, Dyrekcji SP 3 Pcim, pracownikom szkoły oraz rodzicom – Pani M. Bębenek, Pani M. Brytańczyk.

M. Cichoń