"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

DyrekcjaSzkoły Podstawowej Nr 3 w Pcimiu ogłasza postępowanie rekrutacyjne 
do klasy I oraz Punktu i Oddziału Przedszkolnego
przy SP 3 Pcim 
na rok szkolny 2020/2021

Szczegóły oraz niezbędne druki dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły,  u wychowawców grup oraz  na stronie internetowej szkoły.

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

1. 10 lutego 2020 r. – 17 lutego 2020 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r.szk. 2020/2021

2. 25 lutego 2020 r. – 13 marca 2020 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w r.szk. 2021/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów.

3. 27 marca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

4. Do 16 marca 2020 r.- przyjmowanie kart zapisu do pierwszej klasy

5. Od 14 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. -rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Pcim z dnia 28 stycznia 2020 r.

Regulamin Rekrutacji do Punktu  i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu
Karta zapisu dziecka do klasy I
Deklaracja o kontyuowaniu wychowania przedszkolnego(dla dzieci które uczęszczają do przedszkola)
Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola (dla dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola)

Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o zatrudnieniu
Pozostałe oświadczenia