"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

29 września zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału
w X Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”.

Szczegóły na stronie http://dyktando.hostingasp.pl/

  1. Dziadkowiec, B. Wawok

Zakończyliśmy akcję „Kredkobrania”. Po raz kolejny mogliśmy przekonać się, że uczniowie naszej szkoły, rodzice uczniów, pracownicy mają dobre i ofiarne serca. Z przyniesionych przez Was rzeczy udało się przygotować dwie paczki darów dla potrzebujących dzieci na Kresach.

Dziękujemy

                                                                            Szkolne Koło Caritas

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie fotograficzno - graficznym organizowanym w ramach projektu pt."Wnuczka, wnuczek edukuje - babcia, dziadek sie stosuje!" , którego organizatorem jest Komenda wojewódzka Policji w Krakowie. 

ZASADY:

Uczestnikiem Konkursu jest uczeń/uczennica, który/a wykona pracę konkursową, przeznaczone dla seniorów o tematyce dotyczącej zagrożeń oszustwami, z jakimi osoby starsze mogą się spotkać na co dzień. Zakres tematyczny pracy konkursowej: powinien odnosić się do najczęstszych metod działania oszustów „na policjanta”, „na wnuczka” itp. Uczestnik Konkursu fotograficzno-graficznego może wykonać pracę konkursową w formie reportażu maksymalnie do pięciu Zdjęć. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice, w postaci: praca plastyczna, zdjęcie, grafika, komiks, mem itp. Praca może byc wykonana również w formie elektronicznej. Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych lub uznawanych za niecenzuralne. Każdy Uczestnik Konkursu, przed przystąpieniem do Konkursu, zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:  imię i nazwisko ucznia,  klasa, do której uczęszcza,  nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza. Karta zgłoszenia dostepna jest u p. M. Cichoń.

NAGRODY:

a) Od I do III miejsca – nagroda rzeczowa dla laureata konkursu.

b) Dyplom potwierdzający aktywność ucznia szkoły podstawowej w zakresie edukacji seniorów.

Prace konkursowe w postaci Zdjęcia, grafiki w formie elektronicznej prosze przesłac na adres e-mail p. M. Cichon - po adres prosze sie zgłosić do nauczyciela.

Termin dostarczenia prac - do 13.11.2023

Dodatkowe informacje na temat konkursu u p. M. Cichoń. Pełny regulamin znajdziecie na stronie REGULAMIN KONKURSU Zapraszamy do udziału.

opieku konkursu - M. Cichoń

Zapraszam uczniów klas 5 – 8 do udziału w Kuratoryjnym Konkursie Biblijnym ze znajomości Ewangelii wg św. Jana.
Z materiałów można skorzystać w bibliotece szkolnej.

Szczegóły na stronie: https://kuratorium.krakow.pl/biblijny-konkurs-tematyczny-z-dobra-nowina-przez-zycie-ewangelia-wedlug-sw-jana-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-malopolskiego-w-roku-szkolnym-2022-2023/

Nasza szkoła jest uczestnikiem projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego już po raz trzeci. To cykl BEZPŁATNYCH zajęć z algorytmiki, programowania i robotyki dla uczniów. Chętne osoby prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa ucznia/uczennicy w kółku 4 edycja Zał. 9 Regulamin uczestnictwa ucznia w kółku informatycznym CMI.pdf. Zgłoszenia są przyjmowane do 23.09.22. Zapraszamy.

Kółka informatyczne Centrum Mistrzostwa Informatycznego odbywają się w ponad 652 placówkach w całej Polsce.

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących kółka udziela p. M. Cichoń

M. Cichoń - szkolna koordynator projektu.

Podkategorie